Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΄ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ

........ Παρατέθηκαν αποσπάσματα από τον Πλάτωνα και το έργο του "Τίμαιος" ή "Περί Φύσεως", καθώς και από τον Πλούταρχο, τον ιερέα του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, και το έργο του "Περί του ΕΙ του εν Δελφοίς" Ας δούμε τι μας λεει ο Πλούταρχος :
385,3.
"(...) ενταύθα δε συνελθόντας αυτούς καθ'αυτούς και διαλεχθέντας αλλήλοις αναθείναι των γραμμάτων ο τη τε τάξει πέμπτον εστί και του αριθμού τα πέντε δηλοί, μαρτυρομένους μεν υπέρ αυτών προς τον θεόν ότι πέντ'εισί, τον δ'έβδομον καί τον έκτον αποποιουμένους καί αποβάλλοντας ως ου προσήκοντας αυτοίς. (...)" Απόδοση:
"(...) (οι 7 σοφοί) αφού συγκεντρώθηκαν μόνοι τους εδώ και συζήτησαν μεταξύ τους, πρόσφεραν ως ανάθημα (στο Δελφικό Απολλώνιο Ναό) αυτό από τα γράμματα που είναι πέμπτο στην κατάταξη και δηλώνει τον αριθμό πέντε, μαρτυρώντας έτσι υπέρ αυτών προς τον θεό οτι είναι πέντε, αποποιούμενοι και αποβάλλοντας από την "τάξη" τους τον έβδομο και τον έκτο, επειδή δεν τους ενέκριναν. (...)"
387, 7, E.
"(...) αυτό μεν εφ'εαυτού μήτε δυνάμει μήτε μορφή μήτε τω ρήματι το Ε των άλλων στοιχείων διαφέρειν ηγουμένους, ως δε μεγάλου προς τα όλα καί κυρίου σημείον αριθμού προτετιμήσθαι της πεμπάδος, αφ'ού το αριθμείν οι σοφοί πεμπάζειν ωνόμαζον. (...)" Aπόδοση:
"(...) θεωρώντας πως το ίδιο το Ε από μόνο του δεν διαφέρει ούτε ως προς τη σημασία ούτε ως προς τη μορφή ούτε ως προς την εκφορά από τα άλλα στοιχεία, του απονεμήθηκαν ωστόσο οι ανώτερες τιμές, επειδή είναι σημείο του σημαντικού και σπουδαίου αριθμού, της πεντάδας δηλαδή, εξ ου και οι σοφοί ονόμαζαν το "αριθμώ" (το "μετρώ"), "πεμπάζω". (...)" Στο ίδιο έργο του Πλουτάρχου γίνεται αναφορά και στο ΔΙΠΛΟ ΕΨΙΛΟΝ
-)-Ι-(-
391, 15, C:
"(...) Φησί δη τις ταύτα πρότερος συνιδών Πλάτωνος δύο Ε καθιερώσας τω θεώ, δήλωμα και σύμβολον του αριθμού των πάντων. ... τ'αγαθόν εν πέντε γένεσι φανταζόμενον (...) " Απόδοση:
"(...) Αυτά λέει κάποιος που τα διέκρινε πριν από τον Πλάτωνα και αφιέρωσε δύο Ε στον θεό, για να δηλώσει και να συμβολίσει τον αριθμό του σύμπαντος. (...) το αγαθό με πέντε μορφές εμφανίζεται (...)" Από αυτά τα αποσπάσματα ορμώμενος και χρησιμοποιώντας την Μαθηματική Γλώσσα του Πυθαγόρα και την Σοφία των Αριθμών "ΙΣΩΣ" λεω και το τονίζω "ΙΣΩΣ", να ανακαλύψουμε αυτά τα "παράξενα" λόγια τι θέλουν να μας πουν και τι κρύβουν... Το ΠΕΝΤΕ, δηλαδή το γράμμα ΕΨΙΛΟΝ είναι το ΤΡΙΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ του Πυθαγόρα ή αλλιώς ΠΕΝΤΑΛΦΑ. Το τριπλό τρίγωνο μας φανερώνει έναν άλλο "μαγικό" αριθμό, το ΕΝΝΕΑ (3τρίγωνα Χ 3 = ΕΝΝΕΑ).
Η πεντάλφα μας φανερώνει 5 φορές το ΑΛΦΑ που είναι η ΜΟΝΑΔΑ και με τη ΜΟΝΑΔΑ απεικονίζεται η ΘΕΟΤΗΤΑ.
'Ομως δεν είναι αυτό που τον κάνει τον αριθμό 5 "παράξενο".
"Παράξενο" είναι ότι είναι το ΑΘΡΟΙΣΜΑ του ΠΡΩΤΟΥ άρτιου (2) και του ΠΡΩΤΟΥ περιττού αριθμού (3), δηλαδή 2+3=5
Το 2 μας φανερώνει τον μέγα Δία (Δίας = Δυάς ή Ζεύς = το Ζευγάρι)
Το 3 μας φανερώνει το αξίωμα του Πυθαγόρα:
"Τριχθά τα ΠΑΝΤΑ δέδαχθε"
που σημαίνει ότι τα ΠΑΝΤΑ στην φύση είναι τριπλά... 'Εγινε αναφορά όμως στον Πλούταρχο και θα μείνω σε αυτόν. Ο Πλούταρχος στην πραγματεία του "Περί της εν Τιμαίω Ψυχογονίας", αναφέρει ότι:
"...η ΠΕΝΤΑΔΑ ονομάζεται ΤΡΟΦΟΣ, που εξισώνεται με τον ΗΧΟ, γιατί το πρώτο από τα διαστήματα ενός τόνου (μουσικού) που μπορεί να παράγει έναν ήχο, είναι το ΠΕΜΠΤΟ και επίσης είναι ένας τύπος της ΦΥΣΗΣ..."
Ο Πυθαγόρειος Νικόμαχος μας λεει τα εξής για την ΠΕΝΤΑΔΑ.
"...Είναι κατ'εξοχή ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ και ΚΥΚΛΙΚΟΣ αριθμός, γιατί με κάθε πολλαπλασιασμό αποκαθιστά τον εαυτό του και βρίσκεται σαν τελευταίο ψηφίο στο γινόμενο. Κινούμενος ο αριθμός ΠΕΝΤΕ, κυκλικά και παράγοντας ΦΩΣ, αλλάζει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ γιατί μετατρέπει ότι έχει ΤΡΕΙΣ διαστάσεις, σε ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΣΦΑΙΡΑΣ. 'Ετσι το ΦΩΣ σχετίζεται με το ΠΕΝΤΕ..." Αλλά έγινε αναφορά και στο διπλό ΕΨΙΛΟΝ:
"(...) Αυτά λεει κάποιος που τα διέκρινε πριν από τον Πλάτωνα και αφιέρωσε δύο Ε στον θεό, για να δηλώσει και να συμβολίσει τον αριθμό του σύμπαντος. (...) το αγαθό με πέντε μορφές εμφανίζεται (...)" Δύο φορές το ΠΕΝΤΕ μας κάνει ΔΕΚΑ και το ΔΕΚΑ μας φανερώνει την ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥ!!!!
1+2+3+4 = 10 Η Τετρακτύς πάλι, είναι ένα ΤΡΙΓΩΝΟ (!!!):
.
. .
. . .
. . . . Μα καλά, ΤΡΙΑ τρίγωνα κατά τον Μέγα Πυθαγόρα, δεν μας κάνουν ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΔΑ!!!! Παραθέτοντας τα παραπάνω στοιχεία, σίγουρα ΔΕΝ λύνεται το "αίνιγμα" των ΕΨΙΛΟΝ, ειδικά μάλιστα όταν δεν ξέρεις "από πού είναι οι ΕΨΙΛΟΝ" ή "από πού έρχονται οι ΕΨΙΛΟΝ". Αυτοί που πιστεύουν την ύπαρξή τους, λένε πως προέρχονται από τον αστερισμό της Ανδρομέδας. Μάλιστα υπάρχουν καταγεγραμμένες εμφανίσεις Α.Τ.Ι.Α. τα οποία επάνω τους έχουν ο διπλό έψιλον!!! Στο έργο του Πλάτωνα, αναφέρονται τα εξής:
41 (a)
" (...) Επεί δ'ούν πάντες όσοι τε περιπολούσιν φανερώς και όσοι φαίνονται καθ'όσον αν εθέλωσιν θεοί γένεσιν έσχον, λέγει προς αυτούς ο τόδε το παν γεννήσας τάδε-
"Θεοί θεών, ων εγώ δημιουργός πατήρ τε έργων, δι'εμού γενόμενα άλυτα εμού γε μη εθέλοντος. Το μεν ούν δη (b) δεθέν παν λυτόν, το γε μην καλώς αρμοσθέν και έχον ευ λύειν εθέλειν κακού
δι'α και επεί περ γεγένησθε, αθάνατοι μεν ούκ εστέ ούδ'άλυτοι το πάμπαν, ούτοι μεν δηλυθήσεσθέ γε ουδέ τεύξεσθε θανάτου μοίρας, της εμής βουλήσεως μείζονος έτι δεσμού και κυριοτέρου λαχόντες εκείνων οίς οτ'εγίγνεσθε συνειδήσθε. Νύν ούν ο λέγω πρός υμάς ενδεικνύμενος, μάθετε.
Θνητά έτι γένη λοιπά τρία αγέννητα
τούτων δε μη γενομένων ουρανός ατελής (c) έσται
τα γαρ άπαντ'εν αυτώ γένη ζώων ούχ έξει, δεί δε, εί μέλλει τέλεος ικανώς είναι. Δι'εμού δε ταύτα γενόμενα και βίου μετασχόντα θεοίς ισάζοιτ'άν
ίνα ούν θνητά τε η το τε παν τοδε όντως άπαν η, τρέπεσθε κατά φύσιν υμείς επί την των ζώων δημιουργίαν, μιμούμενοι την εμήν δύναμιν περί την υμετέραν γένεσιν. Και καθ'όσον μεν αυτών αθανάτοις ομώνυμον είναι προσήκει, θείον λεγόμενον ηγεμονούν τε εν αυτοίς των αεί δίκη και υμίν εθελόντων έπεσθαι, σπείρας και υπαρξάμενος (d) εγώ παραδώσω
το δε λοιπόν υμείς, αθανάτω θνητόν προσυφαίνοντες, απεργάζεσθε ζώα και γεννάτε τροφήν τε διδόντες αυξάνετε και φθίνοντα πάλιν δέχεσθε." (...) " Νεοελληνική Απόδοση: " (...) 'Οταν γεννήθηκαν λοιπόν όλοι οι θεοί και εκείνοι που περιφέρονται φανερά και εκείνοι που εμφανίζονται όποτε το επιθυμούν, είπε προς αυτούς ο γεννήσας το παν (ο Δημιουργός)-
"Θεοί θεών, που εγώ δημιούργησα και γέννησα, θα είστε άφθαρτοι όπως τα έργα μου όσο εγώ επιθυμώ να υπάρχετε και να μην εξαφανιστείτε.
'Οτι είναι συναρμολογημένο μπορεί να λυθεί, αλλά αυτός που θα επιχειρήσει να χαλάσει κάτι που είναι φτιαγμένο σωστά, ασφαλώς κάνει κακή πράξη. Επομένως και εσείς, επειδή γεννηθήκατε κάποτε, δεν είστε ούτε αθάνατοι ούτε άφθαρτοι. Δεν θα φθαρείτε όμως ποτέ, ούτε θα υποκύψετε στον θάνατο, γιατί με τη δική μου θέληση διαθέτετε δεσμό πολύ μεγαλύτερο και στερεότερο από εκείνους με τους οποίους συνδεθήκατε τη στιγμή της γεννήσεώς σας.
Ακούστε λοιπόν, τι έχω να σας πω. Απομένουν αγέννητα ακόμη τρία θνητά γένη, που αν δε δημιουργηθούν, ο κόσμος δεν θα είναι τέλειος, καθώς θα του λείπουν πολλά είδη πλασμάτων. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν αν θέλουμε να είναι απολύτως τέλειος.
Αν αυτά τα γένη γίνουν από εμένα και τους δώσω εγώ ζωή, θα είναι ίδια με τους θεούς.
Για να γίνουν θνητά, και για να είναι το σύμπαν πραγματικό σύμπαν, πρέπει να αναλάβετε εσείς, όπως προστάζει η φύση, να δημιουργήσετε τα ζωντανά πλάσματα, έχοντας ως παράδειγμα την δική μου ενέργεια, όταν σας δημιούργησα. Θα σπείρω όμως, θα προετοιμάσω και θα σας παραδώσω εκείνο το μέρος τους που πρέπει να χαρακτηρίζεται αθάνατο, να θεωρείται θείο και να επιβάλλεται σε όσα θέλουν να υπακούουν πάντα στη δικαιοσύνη και σε εσάς τους ίδιους.
'Οσο για το υπόλοιπο, φτιάξτε το εσείς συνδυάζοντας το θνητό με το αθάνατο, δημιουργήστε ζωντανά όντα, θρέψτε τα για να μεγαλώσουν και όταν πεθάνουν, δεχτείτε τα πάλι πίσω." (...) "

Κατά τους υποστηρικτές των ΕΨΙΛΟΝ, το παραπάνω απόσπασμα από το Τίμαιο του Πλάτωνα είναι μια "ξεκάθαρη απόδειξη" περί της ουράνιας προέλευσής τους καθώς περί της Δημιουργίας του Κόσμου από ΕΝΑΝ Δημιουργό.
Κατά την υποκειμενική μου άποψη όμως, το παραπάνω απόσπασμα, ΠΟΥΘΕΝΑ δεν κάνει λόγο περί των ΕΨΙΛΟΝ, αλλά όπως ήδη έχω αναφέρει και στο FORUMS, μας αποκαλύπτει "άλλα" πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα ΕΠΤΑ Γένη του Ησιόδου ή με τις ΕΠΤΑ ΡΙΖΕΣ ΦΥΛΕΣ του Ανθρωπίνου γένους κατά την Απόκρυφη Παράδοση!!!
Το απόσπασμα του Πλάτωνα αποκαλύπτει με ΑΚΡΙΒΕΙΑ την χρονική στιγμή που ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ απόκτησε την Σαρκική του μορφή, την τωρινή κατά κάποιο τρόπο και αυτή δεν είναι άλλη παρά η στιγμή που δημιουργήθηκε το ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΟΣ του Ησιόδου, το ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ή αν χρησιμοποιήσουμε την Απόκρυφη Παράδοση, η στιγμή που εμφανίστηκε η ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΙΖΑ ΦΥΛΗ, ή η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΝΩΝ και ας μην ξεχνάμε ότι ο Πλάτωνας μας μετέφερε τις παραδόσεις για την… ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ!!! Το μέχρι τώρα συμπέρασμα από την πορεία της συζήτησης, είναι ότι είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν οι ΕΨΙΛΟΝ, ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ που θέλει να είναι ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΟΣ, θα πρέπει να εντρυφήσει μέσα στην Αρχαιοελληνική γραμματεία και με οδηγό, το φως που προβάλετε από αυτήν, να συνεχίσει να πορεύεται μέσα στον χωροχρόνο χωρίς δογματισμούς και φανατισμούς.
Η αναζήτηση (σα διαδικασία) είναι που μας κάνει καλύτερους και φυσικά όποιος αναζητεί, ΣΙΓΟΥΡΑ "κάποτε" "κάτι" θα βρεί….

Ορισμός του «Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» - ιουδαική απάτη

Ορισμός του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού»

Τι είναι «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός»;

Απάντηση: ο πολιτισμός όπου δεν εκδίδονται οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Ο πολιτισμός που επιτρέπει βόθροι και αστικά λήμματα να χύνωνται πάνω σε αρχαίες πόλεις και θέατρα, ο πολιτισμός που δεν διδάσκει τους Έλληνες την κοσμογονία του Ησιόδου αλλά τις διαταγές του Μωϋσή και του Σαούλ,(Παύλο). Ο πολιτισμός που δεν έχει αγάλματα Ελλήνων Θεών, ηρώων, φιλοσόφων κ.λ.π, αλλά έχει αγιογραφίες(πολύ σύντομα και αδριάντες) βυζαντινών καθαρμάτων τύπου Γιουτπράδα (Ιουστινιανού). Ο πολιτισμός όπου οι παπάδες την «Κυριακή της ορθοδοξίας» ψάλλουν αναθέματα κατά της Ελληνικής σοφίας. Αυτός είναι ο «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός». Στάζει μίσος κατά του Ελληνισμού και αυτό γιατί το πραγματικό του όνομα είναι «ιουδαιοχριστιανική απάτη». Πώς όμως κατάφεραν τόσους αιώνες οι χριστιανοί προπαγανδιστές να εξαπατούν και να σφάζουν τους Έλληνες ατιμωρητί; Το «μυστικό» τους βρίσκεται στην μονομερή διεξαγωγή επιθετικής, χωρίς ηθικούς φραγμούς προπαγάνδας από την πλευρά τους και στην ασυγχώρητη αδράνεια από την πλευρά μας. Δεν υιοθετήσαμε τις τεχνικές τους ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε εναντίον τους γιατί ήμασταν ανεκτικοί, κάτι που απεδείχθη μοιραίο λάθος. Ο χριστιανισμός χρησιμοποιεί το ασύστολο ψέμμα, την βία, την παραπλάνηση, την απάτη, την δολοφονία και ένα σωρό άλλες μεθόδους .

ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΄ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ

Ακόμη "μέλη της ομάδας" παίρνουν θέση στην διαμάχη Ελληνιστών - Εκκλησίας σχετικά με το παρελθόν των Ελλήνων. Οι Εκκλησιαστικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες πράγμα που σύμφωνα με την ομάδα Ε , με συγγραφείς και σοφούς Έλληνες ακόμα και με Αποστόλους δεν ισχύει … Τώρα ποιος έχει δίκιο είναι άγνωστο.
Η "Διαμάχη" αυτή κρατάει αιώνες και πολλές φορές στο παρελθόν έχουν γίνει συγκρούσεις και φυσικά ορισμένοι επωφελούνται από αυτήν την "εσωτερική αντιπαράθεση".
Μεταξύ άλλων έχουν κατά καιρούς ειπωθεί τα αληθή ή αναληθή στοιχεία πως οι Έλληνες ανέμεναν τον ερχομό του Ιησού όχι μόνο επειδή είχαν αφιερώσει ναούς Στον "άγνωστο Θεό" αλλά γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες προφητείες των προγονών τους, που ανέφεραν το γεγονός της έλευσης Tου. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αφιερώσει ναούς στον "άγνωστο Θεό" οπως αναφέρει ο Παυσανίας. Λέγεται πως η εκκλησία των Αγίων Θεωδόρων στην Ν. Σμύρνη είναι κτισμένη (1870) πάνω από ένα αρχαίο κτίσμα το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αποτελούσε τμήμα βομού προς τον άγνωστο Θεό. Στην αρχαιότητα από εκείνη την περιοχή περνούσε δρόμος που ένωνε το Φάληρο με την Αθήνα. Από εκει πέραςε ο Απόστολος Παύλος κατά την επιστροφή του από την Μακεδονία ( 1 αιώνα μ.χ ) και από την ύπαρξη του Ναού εμπνεύστηκε την ομιλία του προς τους Αθηναίους στον Άρειο Πάγο.
Ο Σόλων γράφει για κάποιον Θεό που θα προέλθει από θνητή γυναίκα θα υβρισθεί και θα σταυρωθεί.
Η Σίβυλλα η Κυμαία προφήτευσε τον 3ο πχ αιώνα πως ο Υιός του Θεού θα έρθει στην γή με ανθρώπινη σάρκα , το όνομά του θα έχει 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα και το άθροισμα του ονόματός του σύμφωνα με το λεξαριθμικό άθροισμα θα είναι 888. Πράγματι το όνομα ΙΗΣΟΥΣ δίνει άθροισμα 888. Ετσι σε πολλά κτίσματα (μεταξύ αυτών και σε βυζαντινά όπως της Αγ. Σοφίας) υπάρχει το "οκτάκτινο αστέρι" που συμβολίζει τις εκατοντάδες , τις δεκάδες , και τις μονάδες του αριθμού 888. (…)
Οι ιερείς του ΔΙΑ φορούσαν σταυρούς και ετσι λέγεται πως ο σταυρός είναι ελληνικό σύμβολο. (?)
Ο Σωκράτης σε συζήτηση του με τον μαθητή του Αλκιβιάδη αναφέρει πως περιμένει κάποιον απεσταλμένο από τον ουρανό που θα διδάξει τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε ανθρώπους και Θεούς. Με αυτή τη θεωρία καταδικάστηκε και ήπιε το κώνιο.
Όταν ο Ιησούς είδε τους Αχαιούς Κρήτες είπε "Ελήλυθεν η ώρα να δοξασθή ο Υϊος του ανθρώπου" (Ιωαννης ΙΒ, 20-23 Παλαια Διαθηκη).
Πράγματι οι Κρήτες Αχαιοί είχαν μεταναστεύσει στην Παλαιστίνη το 1500 πχ. Η Παλαιστίνη όπως αναφέρει ο Έλληνας εκεί πρέσβης Γ. Τσομπαρτζής το 1905, πήρε το ονομά της από τον Ηρόδοτο. Το Νότιο τμήμα της ονομαζόταν "νεγέβ των Χερεθί" δηλαδή "νοτος των Κρητών".Πόσο αληθεύουν όλα αυτά όμως?
Γεγονός είναι πάντως πως οι Έλληνες δέχθηκαν εύκολα τις διδασκαλείες του Ιησού που προσομοίαζαν με το θρησκευτικό - ιδεολογικό τους υπόβαθρο. Οι «ευαγγελιστές» της Ομάδας Έψιλον Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο αναμορφωτής του ελληνικού τεκτονισμού, ονόματι Σπυρίδων Νάγος, οραματίστηκε μια υπερομάδα Ελλήνων που θα δρούσε για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων, όπως και για την αναβίωση της αρχαίας θρησκείας.

Το 1977 ο Γεώργιος Λευκοφρύδης καταθέτει στην Εθνική Βιβλιοθήκη (για καταχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων) το σύγγραμμά του, «Κοσμοσκάφος στα-γύρω Έψιλον, το οργάνων όργανο του Αριστοτέλη». Όπως γράφει ο Κ. Κούρος στο προαναφερθέν βιβλίο του, ο Λευκοφρύδης του δήλωσε πως ουδεμία σχέση έχει με την ομάδα Έψιλον. Ο δε Α. Κεραμυδάς, τοποθετεί τον Λευκοφρύδη στην ομάδα «Κατράκη» (αποτελούμενη από σπουδαίους φυσικούς και πυρηνικούς επιστήμονες), η οποία ήταν υποομάδα των Έψιλον. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κατάφερε να αποκωδικοποιήσει τα κείμενα του Αριστοτέλη, τα οποία κρύβουν τεράστιας σημασίας μυστικά. Ο Λευκοφρύδης λοιπόν, πιστεύει πως ο μεγάλος φιλόσοφος ήταν εξωγήινος και ήρθε από τον αστερισμό του Λαγού, από το άστρο Μι. Γίνεται λόγος και για ένα άλλο άστρο, το Έψιλον. Ο Κεραμυδάς «προχώρησε» ακόμα περισσότερο, λέγοντας πως οι Έλληνες και οι Εβραίοι ήσαν εξωγήινοι, οι μεν από τον αστερισμό του Λαγού και οι δε από τον αστερισμό του Όφεως. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα κείμενα του Αριστοτέλη, αλλά μάταια. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό και μια εκπομπή που είχα δει στην κρατική ελληνική τηλεόραση. Φιλοξενούμενοι της Έλντας Πανοπούλου, ήταν κάποιοι πυρηνικοί επιστήμονες. Έλεγαν πως δεν είναι τυχαίο που όλα τα αμερικανικά διαστημόπλοια φέρουν ελληνικά ονόματα. Κι αυτό γιατί μονάχα έτσι οι εξωγήινοι δεν τα καταστρέφουν...

Το 1983 ο Γεώργιος Νασιάκος (αυτοαποκαλείτo Αρίωνας) εξέδωσε το βιβλίο του Ετοπία, όπου οραματίζεται την ιδανική πολιτεία των Ελλήνων.

Ιωάννης Φουράκης Ο καταγόμενος από την Κρήτη συγγραφέας, ασχολήθηκε πολύ με τη σιωνιστική δράση και με την αποκωδικοποίηση της ελληνικής μυθολογίας, όπως και της ιστορίας. Το πρώτο του βιβλίο «Σιωνιστικές συνωμοσίες» (εκδόσεις Γραμμή, 1977) σήμερα είναι πραγματικά δυσεύρετο. Το 1983 εκδίδει το έργο του «Εβραίοι, οι πλαστογράφοι της ελληνικής ιστορίας», το 1985 «Η πρώτη σύγκρουση Ελλήνων-Εβραίων» και «Τα προμηνύματα των Δελφών». Ακολούθησαν κι άλλα βιβλία του, εμάς όμως μας ενδιαφέρει το τελευταίο. Μια μέρα, ψάχνοντας μέσα στο διαδίκτυο, ανακάλυψα μια ιστοσελίδα Εβραίου δημοσιογράφου, όπου αναφέρονταν πολλοί σύγχρονοι αντισιωνιστές. Ανάμεσά τους έλαμπε και το όνομα του Ιωάννη Φουράκη! Ο Φουράκης αναφέρεται επανειλημμένα στην ομάδα Έψιλον. Στα «Προμηνύματα των Δελφών» κάνει λόγο για την ομάδα ελληνικής αποκαταστάσεως, η οποία πολεμά τα σιωνιστικά σχέδια που αποσκοπούν στην καταστροφή του ελληνισμού. Όπως αναφέρει ο Κ. Κούρος, πολλά άτομα έχουν γίνει παραλήπτες των κειμένων της Ο.Ε.Α. Ο Φουράκης επίσης μιλάει και για κάποια άλλη οργάνωση, την ΠΑ.Κ.Ε.Α.Δ. (Παγκόσμιο Κέντρο Ερευνών Ανθελληνικών Δραστηριοτήτων), τα μέλη της οποίας αφομοιώθηκαν από τους Έψιλον. Ο Φουράκης υποστηρίζει πως ο ελληνικός λαός διαφέρει γενετικά από τους άλλους λαούς. Εγώ προσωπικά έχω ακούσει πολλούς να λένε πως ο Έλληνας είναι ο μοναδικός που έχει λείο κόκκυγα, ενώ ο λοβός του αυτιού του δεν ενώνεται με το κρανίο, αλλά κρέμεται. Κάποιοι μάλιστα λένε πως τα χρωματοσώματά μας διαφέρουν.

Ανέστης Κεραμυδάς Ο Κεραμυδάς έχει γράψει τα περισσότερα βιβλία σχετικά με τους Έψιλον. Γεννήθηκε το 1949 στη Θεσσαλονίκη και διετέλεσε αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού. Το βιβλίο του «Ομάδα Έψιλον, η τελική αναμέτρηση Δελφών και Σιών» προκάλεσε πάταγο στην Ελλάδα (1996, εκδόσεις Δίον). Ασχολείται με τη «φύση» των Έψιλον (δημιουργία, σύσταση, δραστηριότητες), με την προσπάθεια των σιωνιστών να πλήξουν τον ελληνισμό, με την εβραϊκή ιστορία, με την αποκωδικοποίηση της ελληνικής ιστορίας, με τις επιθέσεις του χριστιανισμού εναντίον του αρχαιοελληνικού πνεύματος όπως και με την αρχαία ελληνική θρησκεία, της οποίας δηλώνει πιστός. Πολλοί τον κατηγορούν πως έχει κλέψει αρκετές από τις θεωρίες του Ιωάννη Φουράκη, αν και ο ίδιος ο Ανέστης Κεραμυδάς υποστηρίζει πως προηγείται κατά πολύ του Φουράκη. Άλλοι τον χαρακτηρίζουν παραμυθά και τον θεωρούν εφευρέτη της περί των Έψιλον φιλολογίας. Ας δούμε λοιπόν, πώς παρουσιάζει ο Ανέστης Κεραμυδάς, όσα αφορούν την περιβόητη αυτή ομάδα.

Οι πρόδρομοι της ομάδας Έψιλον Η ομάδα Έψιλον υπήρχε από τα αρχαία χρόνια. Οι ιερείς του δωδεκαθέου επόπτευαν τις ελληνικές αποικίες και επικοινωνούσαν με αυτές μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων που ζωγραφίζονταν σε αγγεία, ώστε να είναι ακατανόητα για τους ξένους λαούς. Το έργο αυτό ανέλαβε ο αγγειοπλάστης και ζωγράφος Εξηκίας, ο οποίος υπέγραφε με το όνομα της ομάδας (ΟΜΑΣ Ε). Είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοια αγγεία στο μουσείο του Βερολίνου. Οι πολέμιοι των Έψιλον, υποστηρίζουν πως απλώς η επιγραφή ΟΜΑΣ Ε ήταν η ονομασία του εργαστηρίου του Εξηκία.

Οι μυστικές οργανώσεις που έδρασαν υπέρ του ελληνισμού, ξανάκαναν την εμφάνισή τους πριν την ελληνική επανάσταση του ’21. Ο Δημήτρης Τρανέκος οργάνωσε στην ανατολική Θράκη μια τέτοια ομάδα. Σε μια μάχη εναντίον των Τούρκων, ο Τρανέκος πιάστηκε ζωντανός και κάηκε σε σιγανή φωτιά. Το όνομα της οργάνωσης ήταν 1061, αριθμός που αντιστοιχεί στο όνομα Απόλλων. Έπειτα την ηγεσία της ομάδας αυτής, ανέλαβε ο Σαράντης Αρχιγένης, ο οποίος ήταν ο προσωπικός ιατρός του σουλτάνου Αβδούλ Μετζίτ. Αφού άλλαξε το όνομα της ομάδας σε «ΦΟΙΒΟΣ», ανέλαβε δράση και διέθεσε την περιουσία του για να ενισχύσει την παιδεία. Το 1808 ο Γρηγόριος Ζαλύκης ιδρύει την πατριωτική οργάνωση «Ελληνόγλωσσο ξενοδοχείο» και ο Αδαμάντιος Κοραής τη «Φιλόμουσο εταιρεία». Ο Κεραμυδάς υποστηρίζει πως η Φιλική Εταιρεία ήταν μια μετεξέλιξη των οργανώσεων αυτών. Και ακούστε τώρα το εξής εκπληκτικό: αυτός που μυούσε τα νέα μέλη στη Φιλική Εταιρεία, αυτοαποκαλείτο ΙΕΡΕΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ! Γιατί μας κρύβουν στα σχολεία αυτά τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ; Είναι ντροπή δηλαδή που ο Σκουφάς, ο Ξάνθος κι ο Τσακάλωφ θέλησαν να δείξουν με το περιεχόμενο του όρκου αυτού, τη συνέχεια του ελληνικού πνεύματος; Δεν είναι καθόλου αντιχριστιανικό αυτό. Κανείς δεν μπορεί άλλωστε να παραγνωρίσει τον τεράστιο ρόλο που έπαιξε η Ορθόδοξη Εκκλησία στη ζύμωση και στη στήριξη της εθνικής παλιγγενεσίας. Γιατί όμως να αποκρύπτονται τα στοιχεία αυτά; Και επίσης, γιατί να μην μαθαίνουμε και για τις επονείδιστες στιγμές της χριστιανικής Εκκλησίας; Γιατί να εμφανίζονται όλα ρόδινα κι ωραία; Μέγα λάθος. Ο πραγματικός Έλληνας δεν αποδέχεται το ψέμα. Ποτέ δεν το αποδέχθηκε. Αγαπούσε πάντα την αλήθεια, τρανό σημάδι ανδρισμού. Εκτός βέβαια από κάποιες εξαιρέσεις. Γι’ αυτό τον λόγο, εκτός από τους ένδοξους Μαραθώνες μας, πού και πού έρχονται και οι Θερμοπύλες...

Πατριωτικές οργανώσεις λοιπόν... Ανέφερα πριν την ομάδα ΦΟΙΒΟΣ. Ο Κεραμυδάς υποστηρίζει πως ο Ίωνας Δραγούμης, ανέλαβε τα ηνία της οργάνωσης το 1918 και στήριξε τον μακεδονικό αγώνα.

Η ίδρυση της Ομάδας Έψιλον Προκαλούν ενδιαφέρον αυτά που υποστηρίζει ο Κεραμυδάς, ακόμα κι αν δεχτούμε πως είναι αποκυήματα της φαντασίας του. Τη δεκαετία του 1950, λοιπόν, οι σιωνιστές άρχισαν να βάζουν μπρος τα σχέδιά τους για τη συρρίκνωση του ελληνισμού. Έτσι, κατά τον Κεραμυδά, δημιουργήθηκε η χούντα, με τις ευλογίες των Αμερικανών. Και μια νύχτα του Ιουνίου, εν έτει 1970, σε ένα σπίτι δίπλα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ιδρύεται η ΟΜΑΔΑ Ε. Ιδρυτικά της μέλη, Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι ήταν ορκισμένοι στους θεούς του Δωδεκάθεου. Οι περισσότεροι εργάζονταν σε ξένα κέντρα διαστημικών ερευνών και σε κέντρα κατασκευής διαστημικών όπλων. Ο Ανέστης Κεραμυδάς δεν αναφέρει τα ονόματά τους. Στόχος τους; Να ανακαλύπτουν και να γνωστοποιούν κάθε σιωνιστικό σχέδιο που στρέφεται εναντίον του ελληνισμού, να εισχωρούν σε διάφορες σιωνιστικές ομάδες και να αποσπούν πληροφορίες. Γενικά να προστατεύουν κάθε τι ελληνικό από τις ξένες επιβουλές.

Γιατί ονομάστηκαν Έψιλον; Το όνομα της ομάδας αυτής έχει σχέση με το «Ε» που ήταν σκαλισμένο στο κέντρο του αετώματος του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς. Στα αριστερά υπήρχε το απόφθεγμα «ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ» (γνώρισε τον εαυτό σου), ενώ στα δεξιά έγραφε «ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ» (τίποτα υπερβολικό, δηλαδή κάτι σαν το παν μέτρον άριστον). Αυτά τα αναφέρει ο Παυσανίας, στην περιήγηση που έγραψε. Ο Κεραμυδάς δίνει τη δική του ερμηνεία. Τα ρητά αυτά αποκάλυπταν πως οι Έλληνες είναι λαός εξωγήινης προελεύσεως και μπορούσαν να επισκεφτούν την πρώτη τους πατρίδα με ένα κοσμοσκάφος σε σχήμα Έψιλον. Ο ανώτατος άρχων του πλανητικού συστήματος του Σείριου, έστειλε τρία διαστημόπλοια στη Γη για να κάνουν πειράματα γενετικής. (Τη θεωρία αυτή υποστηρίζουν και κάποιες φυλές της Αφρικής. Οι Μάγια σε τοιχογραφίες τους αναπαριστούν αστροναύτες. Οι Ινδοί μιλούν για θεούς που ήρθαν από τον Βορρά). Σε μια από τις αποστολές αυτές, ήρθε ο Απόλλων και η Δήμητρα. Το μέρος όπου προσγειώθηκε η θεά, ονομάστηκε Ελευσίς (έλευση). Ο δε πρώτος ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς ήταν το ίδιο του το διαστημόπλοιο, όπου επιτρεπόταν η είσοδος μόνο στους μυημένους, στους ιερείς. Το έψιλον λοιπόν, είναι το άστρο έψιλον του αστερισμού του Λαγού, που υπάγεται στον Σείριο. Ο Κεραμυδάς υποστηρίζει πως το δεκαεξάκτινο αστέρι της Βεργίνας, είναι το άστρο Έψιλον!

Φερόμενοι ως μέλη (;) των Έψιλον Στα συγγράμματα του Ανέστη Κεραμυδά, φωτογραφίζονται κάποια άτομα ως μέλη της ομάδας Έψιλον. Από άλλες πηγές, προερχόμενες από το διαδίκτυο διάβασα έκπληκτος και κάποια άλλα ονόματα. Πάμε λοιπόν: Αριστοτέλης Ωνάσης (!), Αλέξαντρος Ωνάσης, ο γνωστός αρχαιολόγος Σπύρος Μαρινάτος, ο εκδότης της εγκυκλοπαίδειας του ΗΛΙΟΥ Ιωάννης Πασάς, ο φημισμένος Έλληνας μαθηματικός Κώστας Καραθεοδωρής (πολλοί υποστηρίζουν πως είναι ο πραγματικός πατέρας της θεωρίας της σχετικότητας), ο μακαρίτης Παύλος Βαρδινογιάννης(!), ο στρατηγός Χ. Νικολαΐδης, ο Κ. Τσίπης (επικεφαλής του αμερικανικού προγράμματος Πόλεμος των Άστρων), ο τέως δήμαρχος Αθηνών Αντώνης Τρίτσης, ο ελληνοαμερικάνος Τζωρτζ Τζάνες (δολοφονήθηκε από την 17 Ν), ο Αλέξανδρος Μποδοσάκης, ο Δημήτρης Λιαντίνης (ο καθηγητής που μυστηριωδώς εξαφανίστηκε πριν από δύο σχεδόν χρόνια), ο αστρονόμος Κ. Χασάπης, ο Ιωάννης Φουράκης. Μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν πως μέλος της ομάδας Έψιλον, είναι και ο ίδιος ο Ανέστης Κεραμυδάς!

Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία Ο Κεραμυδάς (όπως και πολλοί Έλληνες και ξένοι επιστήμονες για να λέμε την αλήθεια) δεν δέχεται τη θεωρία της ινδοευρωπαϊκής προέλευσης των Ελλήνων και το θεωρεί παραμύθι των εβραιοσιωνιστών, με στόχο να πλήξουν τον ελληνισμό. Κανένας αρχαίος λογοτέχνης δεν ανέφερε άλλωστε τίποτα σχετικό με μετανάστευση λαών από την Ασία στην ελληνική χερσόνησο. Θεωρεί ως εφευρέτη της θεωρίας αυτής, τον εβραϊκής καταγωγής γλωσσολόγο, Ουίλιαμς Τζωνς (1746-1794), ο οποίος ισχυρίστηκε πως ανακάλυψε τις ομοιότητες ανάμεσα στη σανσκριτική γλώσσα και στις ευρωπαϊκές. Ένας άλλος ερευνητής, ο λόρδος Λύττον (για τον οποίο ο Κεραμυδάς ισχυρίζεται πως ήταν κρυπτοεβραίος) υποστήριξε πως οι Έλληνες είχαν κοιτίδα τους τη Βόρεια Ευρώπη και συγκεκριμένα την Αγγλία. Ο δε Φαλμεράγιερ, στηρίχθηκε σε αυτές τις θεωρίες και έγραψε το βιβλίο του, «Περί της καταγωγής των νεοελλήνων». Έπειτα ο Κεραμυδάς, αναφέρει τον Άγγλο ανθρωπολόγο Τζούλιους Χάξλευ, ο οποίος υποστήριξε πως η ύπαρξη της ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας, είναι ένα παραμύθι και δεν υπάρχει απολύτως κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τη στήριξη της θεωρίας αυτής. Επίσης ο Ντυσώ και ο Κάρπεντερ υποστήριξαν πως η ελληνική γραφή δεν είναι φοινικικής προελεύσεως. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, πως σύγχρονοι ερευνητές εξέφρασαν την άποψη πως ουδέποτε υπήρξε ινδοευρωπαϊκή φυλή. Οι Εβραίοι Ο Ανέστης Κεραμυδάς, ο Ιωάννης Φουράκης και πολλοί άλλοι ευαγγελιστές της Ομάδας Έψιλον, αναφέρονται στον εβραϊκό λαό (πέρα από αυτά, υπάρχει το σύγγραμμα του Πλεύρη «Ας μιλήσουμε για Εβραίους» όπου ο συγγραφέας προσεγγίζει το θέμα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη). Πρέπει να ομολογήσουμε, πως ο συγγραφέας μας αντιμετωπίζει πολύ περιφρονητικά τους Εβραίους. Τους χαρακτηρίζει άσοφους, άτομα που πάντα ενδιαφέρονταν για το χρηματικό κέρδος. Και επειδή ήταν ένας λαός που δεν προσέφερε τίποτα στον πολιτισμό, μισούν και κατατρέχουν τον ελληνισμό (η Διδώ Σωτηρίου είχε πει, πως ο χριστιανισμός ήταν ένα επινόημα των Εβραίων, προκειμένου να πλήξουν το ελληνικό πνεύμα). Αναφέρεται επίσης στη λέσχη Μπίλντεμπεργκ και στην τριμερή επιτροπή, τις οποίες χαρακτηρίζει ως σιωνιστικές. Για την τριμερή λέει πως ιδρύθηκε από τον εβραϊκής καταγωγής Ντέιβιντ Ροκφέλερ με σκοπό να προστατεύσει τα σιωνιστικά συμφέροντα ανά την υφήλιο. Οι Εβραίοι κατηγορούνται για όλες τις καταστροφές που υπέστη ο ελληνισμός. Πάντως η δήλωση του εβραιοαμερικάνου Χένρι Κίσινγκερ (που έλεγε πως η Ελλάδα πρέπει να καταστραφεί) παραμένει μέχρι σήμερα αινιγματική. Όπως και ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης (Ζαχαρίας Θ, 13-15), «και εξεγείρω τα τέκνα σου Σιών, κατά των τέκνων σου Ελλάς...».

Τα «υπερόπλα» της Ομάδας Έψιλον Πολλοί ισχυρίζονται, πως η ομάδα Έψιλον είναι κάτοχος τρομερών σε ισχύ, όπλων, τα οποία θα χρησιμοποιήσει, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ο πυρηνικός φυσικός Γεώργιος Γκιόλβας (συνεργάστηκε στο παρελθόν με το ΝΑΤΟ και την ΝΑΣΑ), δηλώνει πως στα χέρια της ομάδας Έψιλον βρίσκεται ένα υπερόπλο, το μπέβατρο, το οποίο μπορεί να καταστρέψει με μία βολή, όλους τους δορυφόρους (!) των ΗΠΑ. Ο Κεραμυδάς αναφέρει στα βιβλία του, πως οι Έψιλον έχουν ανακαλύψει κάποια κύματα που δεν είναι ερτζιανά και τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πύρινες ενεργειακές σφαίρες και να καταστρέψουν τα πάντα. Επίσης μιλά για αμυντικά συστήματα, αντλούν ενέργεια από το ηλεκτροστατικό πεδίο της Γης και μπορούν να εξαϋλώσουν ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ. Εδώ δηλαδή, μιλούμε για ένα όπλο που μπορεί να κατασκευαστεί με ελάχιστες δαπάνες, με δωρεάν ενέργεια από τη φύση! Πάλι θα ξεφύγω από το θέμα μου. Ο Βίλχελμ Ράιχ, είχε ανακαλύψει την οργονοθεραπεία. Το όργονο είναι μία μορφή ενέργειας που εκπέμπουν τα φυτά. Δωρεάν ενέργεια, κατευθείαν από τη μητέρα μας, τη φύση. Πλησίασε πολύ κοντά στη θεραπεία του καρκίνου (άλλοι υποστηρίζουν πως το πέτυχε), αλλά όλως περιέργως του απαγόρευσαν να συνεχίσει τα πειράματά του και τον έκλεισαν φυλακή. Βλέπετε φίλοι μου, με τις χημειοθεραπείες, τα νοσοκομεία και οι ιατρικοί οργανισμοί, κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Υπάρχει και το ενδεχόμενο μετάστασης, οπότε... Οι αντίθετες απόψεις Η θεωρία περί της υπάρξεως της Ομάδας Έψιλον, δεν έχει μόνο φανατικούς φίλους, αλλά και πολλούς εχθρούς. Είναι σαφώς πιο επιστημονικό και αντικειμενικό να τις καταγράψουμε κι αυτές.

Ο Κωνσταντίνος Κούρος στο βιβλίο του «Το αίνιγμα των Έψιλον», μίλησε και με ανθρώπους που θεωρούν τους Έψιλον, ένα καλοφτιαγμένο παραμύθι, ένα παραμύθι της Χαλιμάς, το οποίο λειτουργεί πολύ αρνητικά στη συνείδηση των Ελλήνων, αφού επέρχεται ένας εφησυχασμός. Πολλοί μιλούν για τραβηγμένες και ακραίες ερμηνείες μύθων και ιστορικών γεγονότων. Άλλοι διερωτούνται (και όχι παράλογα κατά την άποψή μου), γιατί, από τη στιγμή που υφίσταται μια τόσο δυνατή ομάδα Ελλήνων, ο ελληνισμός υπέστη τεράστιες εθνικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Κάποιοι σχολιάζουν πολύ σκωπτικά τη θεωρία περί της εξωγήινης προέλευσης των Ελλήνων. Οι γράφοντες για τους Έψιλον, χαρακτηρίζονται ως μυθοπλάστες, ως επιτήδειοι που δημιούργησαν αυτό το θέμα για να κερδοσκοπούν μέσω των βιβλίων τους. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, πως άνθρωποι του εθνικιστικού και του αρχαιολατρικού χώρου (όπως ο Σοφιανόπουλος και ο Βλάσης Ρασσιάς), αρνούνται την ύπαρξη μιας τέτοιας ομάδας και χαρακτηρίζουν όσους ασχολούνται με αυτό το θέμα, «ψευτομεσσίες» και «εψιλονλάγνους».

Το σίγουρο είναι ότι η πραγματική ιστορία έχει αλλοιωθεί. Και επιτρέψτε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις, σχετικά με την επιλογή που έκαναν οι Πατέρες της Εκκλησίας, για το ποια κείμενα της Καινής Διαθήκης ήταν αυθεντικά. Φημολογείται πως το 1974, ο καθηγητής Ε. Πρόκος βρήκε ένα χειρόγραφο κείμενο του Ευσέβιου Παμφύλου, Επισκόπου Καισαρείας, το οποίο περιείχε αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κάποιοι Έλληνες επισκέφτηκαν τον Χριστό και αυτός τους είπε: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην...». Ανοίγοντας σήμερα το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (ΙΒ 20-23) διαπιστώνουμε πως από τις τρεις αυτές φράσεις, μόνο η πρώτη υπάρχει. Το χειρόγραφο αυτό κείμενο, λέγεται πως φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Αν όντως όλα αυτά αληθεύουν, φαίνεται πως σε κάποιους δεν εσύμφεραν αυτά που είπε ο Θεάνθρωπος..

ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αγαπητέ/ή αναγνώστη/στρια, Μπροστά σου βλέπεις ένα ενδιαφέρον έγγραφο. Ο γράφων αυτού του κειμένου δεν είναι συγγραφέας αλλά αντιγραφέας σε ένα κολλάζ γνώσεων και πληροφοριών ,οι οποίες αφορούν την Ελληνική φυλή και τον αιώνιο προστάτη της, την ομάδα Ε. Έλα, αν τολμάς, φίλε αναγνώστη, έλα να περάσουμε μαζί τους βάλτους της Παγκόσμιας Ιστορίας ώστε να βγούμε μαζί στα φωτεινά Ιλίσια Πεδία και να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα της Ελληνικής φυλής, να δούμε ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι οι φίλοι, πως συμπεριφέρονται, που κρύβονται, γιατί εχουν τόσο μίσος μέσα τους και γιατί ειδικά με τους Έλληνες; Πολλές φορές δεν θα πιστεύεις αυτά που διαβάζεις, νομίζοντας ότι είναι ρατσιστικά ή σωβινιστικά, γελοία ή και ψέμματα, ειδωλολατρικά ή βασιλικά, χουντικά η καπιταλιστικά. Όμως μην ξεγελαστείς από τους Υιούς του Σκότους .Στην πραγματικότητα, δεν σου μένει άλλος δρόμος παρά αυτός της γνώσης, ώστε να μπορέσεις να εξηγήσεις και να παλέψεις με αυτούς που θα έρθουν να σε σώσουν στο όνομα μάλιστα του Χριστού, της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας,όπως λένε . Γιατί δεν θέλουν πλέον μόνο να σου πάρουν ότι αγαθό έχεις, δεν θέλουν μόνο να σε εκφυλλίσουν και να φύγεις από τη πατρίδα σου και να πας να αναγεννήσεις με το πνεύμα σου και τους άλλους λαούς της Γης. ΟΧΙ! Αυτό το χαρτί το εχουν παίξει πολλές φορές στο παρελθόν οι Υιοί του Σκότους, κι εχουν αποτύχει οικτρά .Είναι αλήθεια ότι η εκλεκτή φυλή του Ιαχβέ, η Σιών,οι Τάταροι του Μεγάλου Τουράν, οι Ούνοι, Γότθοι, Χάζαροι, Χαλδαίοι, Σάξωνες,οι Τεύτονες, οι εκστρατείες των Περσών, οι Ρωμαϊκές Λεγεώνες, αργότερα ο δήθεν χριστιανισμός μόνο κατά όνομα η ο δήθεν μουσουλμανισμός , οι Σταυροφορίες, η εμφάνιση των Οθωμανών, ο Α και Β Παγκόσμιος πόλεμος, η δήθεν Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομική ενοποίηση αυτής, η συσσώρευση λαθρομεταναστών στην ενδοχώρα, το παιδομάζωμα των Ελλήνων σε ξένες χώρες που κάποιοι το ονόμασαν "μετανάστευση",η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, το Τάγμα Κρανιο και Οστα, το κίνημα του New Age και η Έλενα Μπλαβάτσκυ, αυτά και πολλά άλλα ανήκουν σε ένα σχέδιο διαλύσεως των Ελλήνων πχ.(σχέδιο OVERKILL). Θέλουν πλέον να σε δουν να σέρνεσαι ψυχικά, να τους παρακαλάς πνευματικά και τέλος για ευχαρίστηση και μόνο, να σε σκοτώσουν, για αυτό που τόλμησαν κι έκαναν οι παππούδες σου, επειδή τους αντιστάθηκαν σε όλους τους τομείς και τους εξευτέλισαν επανειλημμένα και κατά συρροή! Σε σένα πλέον πέφτει το χρέος να δεχτείς την πρόκληση, αν το κάνεις έχεις και μια αμυδρή έστω ελπίδα να νικήσεις, αν όχι τότε γεια σου για πάντα! Ο παππούς μας ο Αριστοτέλης έλεγε: " ό,τι θέλεις μπορείς να το κάνεις, αρκεί να το θέλεις. Όπου υπάρχει θέλω υπάρχει και δρόμος.." Εσύ, Νεοέλληνα, θέλεις; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΨΙΛΟΝ (Ε); Στη σημερινή εποχή, που οι ελληνικές αξίες και ιδέες εχουν γίνει σκιά ενός ένδοξου παρελθόντος, υπάρχουν κάποια άτομα που είχαν ,έχουν και θα έχουν σαν σκοπό τη διαφύλαξη της ελληνικής κληρονομιάς και να προστατεύουν τις αρετές ενός λαού, που επί 15.000 έτη έδινε ζωή σ’ αυτόν το κόσμο. Ας γίνω όμως πιο συγκεκριμένος: Μεταφερόμαστε παλιά, πολύ παλιά πίσω στο χρόνο και για την ακρίβεια στο 9.600,χρονολογία που στην οποία διεξάγεται ένας τρομερός πόλεμος μεταξύ των Υιών του Φωτός, τους Έλληνες και των Υιών του Σκότους, τους Άτλαντες. Οι τελευταίοι ήταν κατά κάποιο τρόπο μαθητευόμενοι των Ελλήνων αρκετές χιλιετίες, και οι Έλληνες τους έλεγαν να είναι υπομονετικοί, ώστε κάποτε να αποκτήσουν κι αυτοί τα μυστικά των μυστικών αλλά και «Γνώθι Σ' Αυτόν» - εξού και το όνομα ατλαντας, που σημαίνει «αυτός που έχει υπομονή».Οι ¶τλαντες όμως ανυπομονούσαν να γίνουν κι αυτοί σαν τους Έλληνες και επαναστάτησαν (υπόψιν ότι ποτέ δεν κακοποιήθηκαν σωματικά ή ψυχικά) , θέλοντας να φτάσουν τη σοφία των Ελλήνων. Ο πόλεμος που ακολούθησε είναι κάτι ασύλληπτο για τα σημερινά ανθρώπινα δεδομένα, αφού χρησιμοποιήθηκαν υπερόπλα φτιαγμένα από τους ίδιους τους Θεούς, αν και οι τελευταίοι είχαν προειδοποιήσει τα παιδιά τους, τους Έλληνες, να μην γίνει κάτι τέτοιο. Αποτέλεσμα ; Ολόκληρη η ήπειρος μέσα σε μια νύχτα καταβυθίστηκε, μέσα σε μια τρομαχτική καταιγίδα από λάβα και θειάφι. Όσοι απ’ τους Άτλαντες σώθηκαν κατέφυγαν στα παράλια της κοντινής ηπείρου (Αμερικής) και οι Έλληνες δυτικά, προς την Αλγερία όπου και διέσωσαν την αφήγηση της καταστροφής της ηπείρου. Αυτό που μας νοιάζει όμως είναι τι έγινε μετά την εξαφάνιση της νήσου. Ο πόλεμος αυτός, όσο κι αν κράτησε, ήταν εξουθενωτικός για τους Έλληνες και ο κίνδυνος να περάσουν σε λάθος χέρια τα θεία μυστικά τους, ήταν μεγάλος. Τότε οι αρχιερείς σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες δημιούργησαν μια ομάδα, την ομάδα Έψιλον, την ονόμασαν έτσι επειδή οι Έλληνες θεοί (και κατά συνέπεια οι Έλληνες) προέρχονται απ’ το άστρο Έψιλον του Σειρίου, με σκοπό να προστατεύει την ελληνική φυλή και να κρατήσει ζωντανές τις αξίες της. Με τελετές και μυήσεις τα κατάφεραν και το ελληνικό έθνος μπόρεσε να αναγεννηθεί μέσα απ’ τις στάχτες του! Αποδείξεις για τα λεγόμενά μου υπάρχουν πολλές (π.χ. τα βάζα και οι αμφορείς με θαυμάσιες ελληνικές παραστάσεις, που βρίσκονται στα κρατικά μουσεία του Βερολίνου, με την υπογραφή κάτω χαμηλά «ΟΜΑΣ Ε»!!) και έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά γι’ αυτό το θέμα (τους Έψιλον δηλαδή),αλλά πρέπει κάποτε να χωριστεί η αλήθεια με το ψέμα και η χιλιοταλαιπωρημένη Ελλάς να πάρει τη θέση που της αξίζει. Τι γίνεται όμως σήμερα;; Στις μέρες μας , η οργάνωση Έψιλον είναι ένας θρύλος, που ενσαρκώνει τις επιθυμίες και τους πόθους όλων των Ελλήνων. Ποια είναι όμως τα «πιστεύω» των (Ε);Η ομάδα αυτή δεν ανήκει σε καμία πολιτική παράταξη παρά μόνο στην ιερή εκείνη ιδέα που ονομάζεται Ελλάς. Στόχος τους είναι η συμφιλίωση των λαών, η κατάργηση των ναρκωτικών αλλά κυρίως να αποκτήσει η Ελλάδα τις σκλαβωμένες πατρίδες (Α.Ρωμηλία, Κύπρο, Μ.Ασία, Κωνσταντινούπολη κλπ) που μέσω του πολέμου έχασε, ώστε η χώρα μας να ξαναγίνει όπως ήταν τα χρόνια του κοσμοκράτορα Αλέξανδρου, μια χώρα που ενέπνεε σεβασμό και περηφάνια σε όλους! ΤΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΜΠΕΒΑΤΡΟ Η προηγμένη τεχνολογία των Εψιλον, θα μπορούσε και τώρα να δωθεί στο Ελληνικό κράτος, αλλά τα υψηλόβαθμα στελέχη της (Ε) , γνωρίζουν οτι αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο αυτή τη στιγμή,είναι απλώς πιόνια των Σιωνιστών.Ετσι έχουμε το εξής συγκλονιστικό γεγονός: Ενώ οι επιστήμονες της (Ε) κατασκεύαζαν το Μπέβατρο (εδώ σε μια μεγάλη παρένθεση να σας εξηγήσω τι είναι το Μπέβατρον.Το Μπέβατρον λοιπόν, γνωστό και ως «Γοργόνειο» και « η κεφαλή της Μεδούσης»,είναι ένα υπερόπλο, ένα σύστημα για τη σύντηξη του πλάσματος της ύλης-σε καμιά περίπτωση δεν το συγχέουμε με τη σύντηξη του πυρήνος της ύλης- και έχει φωτοδέσμη πλάσματος.Αυτό σημαίνει ότι το πλάσμα που προέρχεται από τη σύντηξη της ύλης, εξερχόμενο απ’ το μαγνητικό πεδίο, γίνεται φωτοδέσμη, δηλαδή ακτινοβολία.Το υπερόπλο αυτό βρίσκεται σε κάποια χώρα της Αφρικής ενώ οι Εβραιο-σιωνιστές, το «παρουσίασαν» στη ξένη ταινία : «Τζέημς Μποντ πράκτωρ 007:Επιχείρηση ‘Χρυσά Μάτια’(James Bond, Goldeneye)) , οι πολιτικοί κάλεσαν τον εκδότη της εγκυκλοπαίδειας του «ΗΛΙΟΥ» Ιωάννη Πασσά, τον αστρονόμο Κωνσταντίνο Χασάπη, τον πυρηνικό-φυσικό Γεώργιο Γκιόλβα κ.α. και τους ζήτησαν τα σχέδια του αντιεροπορικού σχεδίου ‘ΑΡΤΕΜΙΣ’ ,το οποίο αποτελεί μέρος των σχεδίων του ‘Μπέβατρο’. Οι Απολλώνιοι είχαν παραδώσει τα σχέδιά του και είπαν στους πολιτικούς ότι αυτός που θα τα προδώσει, θα εκτελεστεί αμέσως.Οι Εψιλον τώρα, μπορεί αφιλοκερδώς να κατασκεύασαν το υπερόπλο αυτό ,αλλά οι πολιτικοί «ηγέτες» (όπως ομολόγησαν ο Ι.Πασσας, ο Ι. Φουρακης κ.α.) ΠΟΥΛΗΣΑΝ τα σχέδια στο Ισραήλ, το οποίο με τη σειρά του τροφοδοτεί το ‘ΑΡΤΕΜΙΣ’ και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Τουρκίας (αν κάποιος έχει αμφιβολίες,ας διαβάσει το βιβλίο του Ι. Πασσά «Η αληθινή προϊστορία», σελ.26-28 και 56-58)!Με λίγα λόγια ,οι της (Ε) το ένα βράδυ δίνουν τα σχέδια του συστήματος και το ίδιο βράδυ οι πολιτικοί τα παραδίδουν στους Ισραηλίτες! Τελειώνοντας , να πω ότι η Ομάδα Εψιλον έχει ανακαλύψει και άλλα κύματα, μη Ερτζιανά,πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν εξασθενεί η δύναμή τους(δεν ισχύει ο νόμος των αντιστρόφων τετραγώνων).Τα κύματα αυτά έχουν τεράστια ισχύ,ώστε να δημιουργούν πύρηνες ενεργειακές σφαίρες!Χρησιμοποιούνται σε υπερόπλο που αντλεί δύναμη απο γεννήτριες ΜΟΡΑΥ, χρησιμοποιώντας εκρήξεις για τη παραγωγή ενέργειας και επιπλέον έχει τη δυνατότητα να παράγει τετραδιάστατα κύματα σε κάθε σημείο του χωροχρόνου. Αυτά τα ανακάλυψε ο κορυφαίος Σερβος Φυσικός Νίκολα Τέσλα ,μαζί με τον Ελληνα Κ. Καραθεοδωρή, οι οποίοι- λένε- ήταν μέλη της Ε’. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Η μυστική ομάδα (Ε) εκδηλώθηκε για πρώτη φορά, τουλάχιστον επίσημα, τα χρόνια της επανάστασης του 1821.Εκδηλώθηκε τρόπος του λέγειν , αφού ποτέ δεν έγινε αναφορά στο όνομα της, αλλά στο κάλυμμα αυτής ,που δεν είναι άλλη από την Φιλική Εταιρία. Στη πραγματικότητα η Φιλική Εταιρία, δεν ήταν παρά πλόκαμος της (Ε) με τους τρεις ιδρυτές της (τους Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθο) να είναι μυημένα, απεσταλμένα μέλη των Έψιλον. Η «Αόρατος Αρχή», το όνομα που χρησιμοποιούσαν για να αναφερθούν στην ομάδα Έψιλον, έδωσε το σύνθημα για τον μεγάλο αγώνα της επιβίωσης του έθνους. Από τότε πέρασαν αρκετές δεκαετίες , για να φτάσουμε στο 1965, ημερομηνία που ιδρύθηκε άλλο ένα τμήμα της Έψιλον, αρκετά γνωστό στον κόσμο, με την ονομασία Π.Α.Κ.Ε.Α.Δ (Παγκόσμιο Κέντρο Ερευνών Ανθελληνικών Δραστηριοτήτων), το οποίο είχε αρκετές επιτυχίες , όπως λόγου χάριν, την ανακάλυψη του περιβόητου «Πειράματος της Φιλαδέλφεια» που έλαβε χώρα στις Η.Π.Α. Άλλα τμήματα είναι εκείνα της Θεσσαλονίκης, με την ονομασία «Οδυσσεύς» αλλά και στον Όλυμπο, με κωδικό όνομα «Αετοί του Ολύμπου», το τμήμα αυτό έχει τους καλύτερους ελεύθερους σκοπευτές στον κόσμο. Επίσης υποομάδες της Έψιλον βρίσκονται και στο εξωτερικό. Στη Γιουγκοσλαβία εδρεύει η υποομάδα 48, με κωδικό όνομα «ΜΗΔΕΙΑ».Παρόμοιες βάσεις υπάρχουν στην Νέα Ατλαντίδα (Αμερική), στην Αργεντινή, στο Μεξικό, στην Αφρική , στην Ιταλία και στην Αυστραλία. ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΨΙΛΟΝ; Ενδεικτικά, ως μέλη της ομάδας Ε φέρονται οι παρακάτω: Ιωάννης Πασσάς ( συγγραφέας, εκδότης της εγκυκλοπαίδειας του Ηλίου), ο καθηγητής Κώστας Καραθεοδωρής ( φημισμένος Έλληνας μαθηματικός, 1873-1950, που θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας της Θεωρίας της Σχετικότητας την οποία κάποια «εχθρική» λέσχη έδωσε στον Αϊνστάιν), ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Παύλος Βαρδινογιάννης, ο στρατηγός Χ. Νικολαίδης ( της Αργεντινής), ο Κ. Τσίπης (ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του προγράμματος Πόλεμος των ¶στρων), ο Αντώνης Τρίτσης ( τέως δήμαρχος Αθηνών), ο τέως αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής, ο Τζωρτζ Τζάνες ( αξιωματούχος της D.I.A που δολοφονήθηκε από την 17Ν), ο Δημήτριος Αγγελόπουλος και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης-Μποδοσάκης, ο Σωτήριος Σοφιανόπουλος ( τέως πρόεδρος της ΧΡΩΠΕΙ), ενώ διάφορες πληροφορίες σχετίζουν με την υπόθεση και τον Γεώργιο Γκιόλβα ( πυρηνικός φυσικός, μηχανολόγος) και άλλοι, επώνυμοι ή ανώνυμοι. Με την υπόθεση «Έψιλον» συνδέονται επίσης η θρυλική Ομάδα Κατράκη και τα μέλη της ( πολλά έχουν διαδοθεί για τις περιβόητες εργασίες τους και για το βιβλίο Κοσμοσκάφος στα γύρο Έψιλον του Γ. Λευκοφρύδη), ο αστρονόμος και συγγραφέας Κ. Χασάπης, ο συγγραφέας-ερευνητής Θεόδωρος Αξιώτης, ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης και τέλος, οι συγγραφείς Γιάννης Φουράκης και Φαέθων Κεραμικός ( Ανέστης Κεραμυδάς) καθώς πολλά στοιχεία για την Ε, υπάρχουν στα βιβλία τους. Μετά από ανεξακρίβωτες φήμες, φαίνεται και κάποιες εταιρίες να συνδέονται με την ομάδα Ε. Αυτές είναι η ΧΡΩΠΕΙ, η ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ, η ΠΥΡΚΑΛ, η ΛΑΡΚΟ, η ΚΟΣΜΟΓΚΑΖ κ.α. Οργανώσεις φιλικές προς την Έψιλον. Οι «Αβρωνυχίδες» της Αυστρίας. «Ανδρομέδειοι» της Ιταλίας. «Opus Dei » της Ισπανίας. Η ομάδα ΖΕΥΣ της Αυστραλίας. Η οργάνωση Uranus της Σκοτίας. Τέλος, η «Άγνωστος Δύναμις» φαίνεται να έχει και στενές σχέσεις με το Ιράκ και τη Συρία, τα Τάγματα «Ελ-Ααρ» και «888» του Ιρακινού Στρατού, τους Σούφι, τους Παλαιστίνιους (που πολλοί είναι κρητικής καταγωγής), την PLO, τους Γιεζίντι και τους Βάσκους αυτονομιστές ενώ έχουν ακουστεί και κάτι περίεργα περί κύκλων στο Θιβέτ ( η λέξη για μερικούς μεταφράζεται ως Θείον Ιδεών Βασιλέων Ελλήνων Τρόπαιο) και στην Ινδία… ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Στις 5 Φεβρουαρίου 2000,ώρα Γκρήνουιτς 10 π.μ., έγινε η πρώτη ολική σύνοδος:Κρόνος,Δίας,Άρης,Ερμής,Ήλιος,Σελήνη,Αφροδίτη.Τότε η Μεγάλη Περίπολος βρισκόταν στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης,ενώ τα επανδρωμένα διαστημόπλοια των Η.Π.Α. δεν είχαν την δυνατότητα να απογειωθούν… 4 Μαρτίου 2000: Κρόνος,Δίας,Άρης,Ήλιος,Ερμής,Σελήνη,Αφροδίτη. 5 Μαίου 2000: σύνοδος: Άρης,Κρόνος,Δίας,Ήλιος,Ερμής,Αφροδίτη.Ανάμεσα στον Κρόνο και τον Δία θα βρίσκεται η Σελήνη.Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά των 16 ωρών θα μπλοκάρει τα κομπιούτερ και οι Αμερικανοί θα χάσουν τον έλεγχο του χωροχρόνου.Τότε η Μυστική Αδελφότητα θα ενεργοποιήσει όλα τα τελετουργικά ρεύματα της Αλάσκας,με αποτέλεσμα οι Η.Π.Α. να μην μπορούν να ελέγξουν το Βορρά. 8 Μαίου 2000,σύνοδος:Σελήνη,Άρης,Ήλιος,Κρόνος,Δίας,Ερμής,Αφροδίτη (ο Κρόνος ,ο Δίας κι ο Ερμής θα είναι πίσω απ’τον Ήλιο).Η μέρα που θα λήξει το συμβόλαιο των ΗΠΑ με τον Παναμά για τη διώρυγα.Την διώρυγα του Παναμά την έχουν αγοράσει κάποιοι άγνωστοι μιας εταιρίας ονόματι «SEA».Συνεπώς ο Παναμάς με την Αλάσκα,δύο σημαντικά σημεία των Η.Π.Α δεν θα είναι πια υπό τον έλεγχό τους. 2 Αυγούστου 2000,σύνοδος: Σελήνη,Αφροδίτη,Ήλιος,Άρης,Ερμής,Δίας,Κρόνος.Το μίσος μεταξύ των Βόρειων και των Νότιων Αμερικανών θα έχει φτάσει στο απροχώρητο.Η Αδελφότητα των Ελλήνων περιμένει υπομονετικά… 21 Μαρτίου 2002,σύνοδος:Δίας,Σελήνη,Κρόνος,Άρης,Αφροδίτη,Ήλιος,Ερμής.Μέχρι τότε, τα δάση των Η.Π.Α θα έχουν γίνει στάχτη.Οι κυκλώνες και οι τυφώνες θα ρημάξουν την Νέα Ατλαντίδα (όπως και γίνεται σταδιακά).Οι δε σεισμοί θα τη πλήξουν στο έπακρο.Την ίδια στιγμή,ο ρώσικος στρατός θα έχει διακαή πόθο να σφάξει τη Τουρκία… 10 Ιουλίου 2002,σύνοδος:Αφοδίτη,Άρης,Δίας,Ήλιος,Σελήνη,Ερμής,Κρόνος.Όλα τα ουράνια φαινόμενα επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές χώρες. 31 Αυγούστου 2002,σύνοδος: Αφοδίτη,Ερμής, Ήλιος, Άρης, Δίας, Κρόνος,Σελήνη. Η Καλιφόρνια θα φαίνεται σαν σεληνιακό τοπίο εξαιτίας των πυρκαγιών, ενώ στην Αγγλία θα συμβούν τρομακτικά γεγονότα, όπως καταβυθίσεις. 1 Μαίου 2003,σύνοδος:Δίας,Κρόνος, Ερμής, Ήλιος,Σελήνη,Αφροδίτη.Η Αδελφότητα των Ελλήνων θα περιμένει το αστρόπλοιο «Θησεύς».Επίσης,θα αρχίσουν να αφυπνίζονται όλοι όσοι έχουν ελληνικά γονίδια. 21 Ιουλίου 2004,σύνοδος:Δίας,Σελήνη,Άρης,Κρόνος,Ερμής,Ήλιος,Αφροδίτη.Αποτέλεσμα:θα αφυπνιστούν όλοι όσοι έχουν ελληνικά γονίδια.Στην Ιταλία, στην Γαλλία (περιοχή Μασσαλίας) και τη χώρα των Βάσκων θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα.Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες,όταν δουν αυτήν την εξέλιξη,ιδίως απότην Ελλάδα,δεν θα ξέρουν που να κρυφτούν. 15 Οκτωβρίου 2004,σύνοδος:Σελήνη,Ερμής,Ήλιος,Άρης,Δίας,Αφροδίτη,Κρόνος. Πλήρης αναρχία επικρατεί στις Η.Π.Α και θα ξεσπάσει ένα απίστευτο οικονομικό κραχ,μεγαλύτερο απ’αυτό του 1929.Οι Άριστοι Έψιλον περιμένουν το τελευταίο καλό οιωνό,και καλός οιωνός είναι ότι ο παντεπόπτης Ζευς θα μείνει πίσω στη Γη και θα επιβλέπει τα πάντα ενώ στη πρώτη γραμμή θα βρίσκεται ο νικητής Έλληνας θεός του πολέμου,ο τρομερός Άρης!Ας δούμε λοιπόν το τελευταίο σημαντικό ουράνιο φαινόμενο,που πρόκειται να επηρεάσει όλη τη Γη:πρόκειται για τη φοβερή σύνοδο του 2012: Άρης,Κρόνος,Ερμής,Ήλιος,Αφροδίτη,Σελήνη,Δίας.Τα πάντα θα είναι απογυμνωμένα και οι της ιερής ομάδας Έψιλον θα πάρουν τον έλεγχο. Η χώρα των θεών,ονομασθείσα ΕΛΛΑΣ, ξαναγεννιέται!

ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ

Τι είναι τελικά η "ομάδα Έψιλον"...; Σύμφωνα με όσα έχουν κατά καιρούς γραφτεί και ειπωθεί, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά σχετικά με την ύπαρξη της.
Πολλοί λενε πως δεν είναι παρά δημιούργημα της φαντασίας ορισμένων που σκοπίμως εκμεταλλεύονται το όνομα της με σκοπό την πνευματική καταστολή των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα… Έχουν γίνει αναφορές σχετικά με την δράση της και έχει ειπωθεί μεταξύ άλλων πως δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επιστημονική ομάδα ξένων συμφερόντων (NASA) στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες που απλά υιοθέτησε το όνομα της θρυλικής "ομάδος Έψιλον"…. Λέγεται ότι τα μέλη της είναι Έλληνες με ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό επίπεδο.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Η "ομάδα Έψιλον"...; Ποιοι είναι τα μέλη της...; Ποιος ο σκοπός της...;

Η "ομάδα Έψιλον" χρονολογείται τουλάχιστον από τους Μινωικούς χρόνους (1500 - 1700 πχ).Ακούγοντας σήμερα κανείς περί "ομάδος Έψιλον" σχηματίζει αυτόματα στο νου την εικόνα μιας πανάρχαιας απόκρυφης αλλά πανταχού παρούσας Ελληνικής οργάνωσης η οποία χρησιμοποιώντας διαχρονικά την την προχωρημένη ακόμα και για την εποχή μας κρυμμένη γνώση των αρχαίων προγονών μας που μεταφέρετε με απόλυτη μυστικότητα στα μέλη της από εποχή σε εποχή και εικάζεται πως έχει σκοπό:
** Να διασφαλίσει με κάθε έννομο μέσο τα συμφέροντα του Ελληνισμού.

** Να αποκαταστήσει στην διεθνή κοινή γνώμη με αδιάσειστα στοιχεία τις παραποιημένες από τους εκάστοτε εξουσιαστές, ιστορικές και επιστημονικές αλήθειες που σκόπιμα αποκρύφτηκαν ή αλλοιώθηκαν για να μειώσουν τον χαρακτήρα του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού
** Να επιτύχει μέσο δημοκρατικών διεργασιών και ελευθέρας βουλήσεως κάθε έλλογου όντως του πλανήτη μας, την πνευματική αποδοχή και ανάδειξη του Ελληνικού ιδεώδους ως τρόπου ζωής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, σε αντίθεση με τις προθέσεις των Σιωνιστών που μεθοδικά εξασκώντας πάσης φύσεως βία με ύπουλα σκοταδιστικά μέσα, προσπαθούν να ασκήσουν ένα είδος παγκόσμιας δικτατορίας που έχει σκοπό την πνευματική και οικονομική υποδούλωση του ανθρώπινου γένους.
** Να αποκαλύπτει εκ τον προτέρων οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια κατά του Ελληνισμού και της ανθρωπότητας γενικότερα.

Ορισμένοι λένε πως η "ομάδα Έψιλον" στις μέρες μας διεξάγει ένα μυστικό πόλεμο που τα πεδία των μαχών του σήμερα περιλαμβάνουν όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής όπως Πολιτική, οικονομία, επιστήμη, κοινωνία, περιβάλλον.
Στην προσπάθεια αυτή η "ομάδα Έψιλον" έχει απλωθεί σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο με πολυάριθμα "μυημένα μέλη" και ένα ευρύτατο δίκτυο ροής πληροφοριών, ενώ χρησιμοποιεί κάθε υπερσύγχρονο μέσο ή άγνωστες πήγες ενέργειας καθώς και ασύλληπτες επιστημονικές μεθόδους, γνωστές από τα αρχαία ελληνικά μυστήρια που για τον μέσο άνθρωπο και τα σημερινά δεδομένα αγγίζουν τα όρια μεταφυσικής ή τον χώρο επιστημονικής φαντασίας…

Η τήρηση πλήρους μυστικότητας ήταν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της περασμένης 10ετιας νόμος απαράβατος.
Για λόγους στρατηγικής τα τελευταία 10 χρόνια κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει μια πλήρως ελεγχόμενη ροή πληροφοριών προς το ευρύ κοινό γύρο από την ύπαρξη και της δραστηριότητες της "ομάδος Έψιλον", ιδίως μέσω συγγραφέων , (Φουράκης - Κεραμιδάς κ.α) ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα ιδεολογικό περιεχόμενο και δράση της οργανώσεως, γεγονός που θα είχε σαν αποτέλεσμα αφ' ενός την προσέλκυση νέων μελών και αφετέρου την Εθνική αφύπνιση στα απλά στρώματα του λαού.
Στην πρώτη φάση ροής πληροφοριών, ορισμένες ξένες μυστικές υπηρεσίες ανησύχησαν από το γεγονός ότι γρήγορα η ομάδα Ε απέκτησε ερείσματα στον απλό λαό και για αντιπερισπασμό άρχισαν να διαδίδουν μέσο εντολοδόχων πρακτόρων ή αφελών δημοσιογράφων ότι η ύπαρξη της "ομάδος Έψιλον" είναι ένα προϊόν φαντασίας που κατασκευάσθηκε απλός για να καλύψει τους ευσεβείς πόθους κάποιων υπεραισιοδοξιών εθνικοφρόνων.

Άλλοι πράκτορες η ακόμα παραπλανημένοι αρθρογράφοι υποδυόμενοι τον ρόλο του υπερπατριώτη προσπάθησαν να προκαλέσουν αποστροφή της κοινής γνώμης προς την οργάνωση και συγχρόνως σύγχυση γύρο από το θέμα, υποστηρίζοντας δολίως ότι οι πληροφορίες για την ύπαρξη της διαχέονται έντεχνα από ανθελληνικούς κύκλους που θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εφησυχασμού στην χώρα μας, ώστε μοιραία ο Ελληνικός λαός ξεχνώντας το "Συν Αθηνά και Χείρα κίνει" να καταστεί αδρανής και να οδηγηθεί σε πλήρη πνευματική καταστολή και παθητικότητα μπροστά σε οποιεσδήποτε σχεδιαζόμενες για την περιοχή εξελίξεις, επαναπαυμένος στις πατριωτικές παρεμβάσεις μιας φανταστικής, κατά τους ισχυρισμούς της οργάνωσης, που ως από μηχανής Θεός ανελάμβανε να τον προστατεύσει από οποιονδήποτε επερχόμενο κίνδυνο….

Οι ίδιοι κύκλοι άρχισαν να υποστηρίζουν ανυπόστατες θεωρίες εξ ονόματος της με σκοπό να φέρουν σε αντίθεση τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία διασπείροντας διχόνοια διαμορφώνοντας 2 αντιμαχόμενα στρατόπεδα (Ελληνιστές - Ορθόδοξοι) ώστε στο μέλλον να αποτελούν εύκολη λεία στα χέρια των εξουσιαστών…

"Μέλη" της υποστηρίζουν πως η ίδρυσε το 1970 δυο τοπικές "θυγατρικές ομάδες", Στην Ρωσία την "ομάδα 68" ή "ΜΗΔΕΙΑ" και στην Γιουγκοσλαβία την "ομάδα 69" ή "ΑΘΗΝΑ".

Οι αριθμοί 68 και 69 προέρχονται από το άθροισμα των γραμμάτων σύμφωνα με την συνήθεια των Ελλήνων να μετατρέπουν τα γράμματα σε αριθμούς (λεξαριθμικό άθροισμα).

Το όνομα της "ομάδος Έψιλον" προέρχεται από το σύμβολο "Ε" που υπήρχε στο Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς και σύμφωνα με το λεξαριθμικό άθροισμα σημαίνει "ΕΛΕΥΣΙΣ ΔΙΑ". ΔΙΑΜΑΧΗ " ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ - ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ". Ακόμη "μέλη της ομάδας" παίρνουν θέση στην διαμάχη Ελληνιστών - Εκκλησίας σχετικά με το παρελθόν των Ελλήνων.

Οι Εκκλησιαστικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες πράγμα που σύμφωνα με την "ομάδος Έψιλον", με συγγραφείς και σοφούς Έλληνες ακόμα και με Αποστόλους δεν ισχύει … Τώρα ποιος έχει δίκιο είναι άγνωστο.
Η "Διαμάχη" αυτή κρατάει αιώνες και πολλές φορές στο παρελθόν έχουν γίνει συγκρούσεις και φυσικά ορισμένοι επωφελούνται από αυτήν την "εσωτερική αντιπαράθεση".

Μεταξύ άλλων έχουν κατά καιρούς ειπωθεί τα αληθή ή αναληθή στοιχεία πως οι Έλληνες ανέμεναν τον ερχομό του Ιησού όχι μόνο επειδή είχαν αφιερώσει ναούς στον "άγνωστο Θεό" αλλά γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες προφητείες των προγονών τους, που ανέφεραν το γεγονός της έλευσης του.

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αφιερώσει ναούς στον "άγνωστο Θεό" όπως αναφέρει ο Παυσανίας.
Λέγεται πως η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στην Ν. Σμύρνη είναι κτισμένη (1870) πάνω από ένα αρχαίο κτίσμα το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αποτελούσε τμήμα βωμού προς τον άγνωστο Θεό.

Στην αρχαιότητα από εκείνη την περιοχή περνούσε δρόμος που ένωνε το Φάληρο με την Αθήνα. Από εκεί πέρασε ο Απόστολος Παύλος κατά την επιστροφή του από την Μακεδονία ( 1 αιώνα μ.χ ) και από την ύπαρξη του Ναού εμπνεύστηκε την ομιλία του προς τους Αθηναίους στον Άρειο Πάγο.

Ο Σόλων γράφει για κάποιον Θεό που θα προέλθει από θνητή γυναίκα θα υβρισθεί και θα σταυρωθεί.Η Σίβυλλα η Κυμαία προφήτευσε τον 3ο πχ αιώνα πως ο Υιός του Θεού θα έρθει στην γη με ανθρώπινη σάρκα, το όνομά του θα έχει 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα και το άθροισμα του ονόματός του σύμφωνα με το λεξαριθμικό άθροισμα θα είναι 888.
Πράγματι το όνομα ΙΗΣΟΥΣ δίνει άθροισμα 888. Έτσι σε πολλά κτίσματα (μεταξύ αυτών και σε βυζαντινά όπως της Αγ. Σοφίας) υπάρχει το "οκτάκτινο αστέρι" που συμβολίζει τις εκατοντάδες , τις δεκάδες , και τις μονάδες του αριθμού 888. (…)
Οι ιερείς του ΔΙΑ φορούσαν σταυρούς και έτσι λέγεται πως ο σταυρός είναι ελληνικό σύμβολο.
Ο Σωκράτης σε συζήτηση του με τον μαθητή του Αλκιβιάδη αναφέρει πως περιμένει κάποιον απεσταλμένο από τον ουρανό που θα διδάξει τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε ανθρώπους και Θεούς. Με αυτή τη θεωρία καταδικάστηκε και ήπιε το κώνειο.
Όταν ο Ιησούς είδε τους Αχαιούς Κρήτες είπε "Ελήλυθεν η ώρα να δοξασθή ο Υϊος του ανθρώπου" (Ιωαννης ΙΒ, 20-23 Παλαια Διαθηκη).
Πράγματι οι Κρήτες Αχαιοί είχαν μεταναστεύσει στην Παλεστίνη το 1500 πχ. Η Παλαιστίνη όπως αναφέρει ο Έλληνας εκεί πρέσβης Γ. Τσομπαρτζής το 1905, πήρε το όνομα της από τον Ηρόδοτο.

Το Νότιο τμήμα της ονομαζόταν "νεγέβ των Χερεθί" δηλαδή "νοτος των Κρητών". Πόσο αληθεύουν όλα αυτά όμως ;
Γεγονός είναι πάντως πως οι Έλληνες δέχθηκαν εύκολα τις διδασκαλίες του Ιησού που προσομοίαζαν με το θρησκευτικό - ιδεολογικό τους υπόβαθρο. Κλείνοντας:

** ΑΝ υπάρχει η "ομάδος Έψιλον" αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι ο Ελληνισμός θα πρέπει να επαναπαυτεί και να εναποθέσει την τύχη του στις ενέργειες αυτής. Ουδέποτε επήλθε λύση στα εθνικά ζητήματα μέσο κάποιων οργανώσεων (περίπτωση ΚΥΠΡΟΥ , καταστροφή ΣΜΥΡΝΗΣ κ.α).

Ο ελληνισμός πρέπει να είναι προσεκτικός και να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση η τυχόν ύπαρξη της "ομάδος Έψιλον" να αποτελέσει όπλο στα χέρια ανθελλήνων και μέσο εφησυχασμού του Ελληνικού έθνους.
** ΑΝ ΔΕΝ υπάρχει η ομάδα Ε αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να επικρατήσει ηττοπάθεια και να κυριαρχήσει το πνεύμα της υποταγής.
Ο Ελληνισμός ανέκαθεν διέθετε πρότυπα ηρωισμού και πατριωτικής αυτοθυσίας όπως μας έχει διδάξει η ιστορία.


-- Είτε υπάρχει ή όχι η ομάδα Ε, το ζήτημα εντοπίζεται στην δική μας δράση, και στον προσωπικό αγώνα του καθενός μας.
-- Είτε υπάρχει ή όχι η ομάδα Ε το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς προς ανατροπή της υφισταμένης παρακμιακης καταστάσεως.
-- Είτε υπάρχει ή όχι η ομάδα Ε, ας μην αναμένουμε ούτε από αυτή ούτε από κανένα άλλο την "εξ ουρανού σωτηρία μας", εάν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε την βούληση και την δύναμη να αγωνισθούμε για την Εθνική μας κυριαρχία και Αξιοπρέπεια…
-- Αφελείς όσοι πιστεύουν πως η ομάδα Ε κατέχει το "υπερόπλο" που "θα προστατεύσει την Ελλάδα την ύστατη στιγμή…."
-- Μέλη της Ομάδος Ε είναι ο καθένας μας ξεχωριστά, δηλαδή οποίος αγωνίζεται έστω και από μέσα του για την διάσωση του Ελληνισμού ανεξάρτητου πολιτικής ή θρησκευτικής πεποιθήσεως…


Δυστυχώς η ΘΡΥΛΙΚΗ βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας κάηκε. Μέσα εκεί υπήρχαν έγγραφες αποδείξεις για την δημιουργικότητα και την σημαντικότητα της Ελληνικής αξίας … Υπάρχουν όμως στοιχεία στις αποθήκες του Βατικανού όπου δυστυχώς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος στους πάντες με σκοπό την απόκρυψη της αλήθειας.
Σύντομα όμως θα αποκαλυφθεί λένε ορισμένοι (... ) η αλήθεια η οποία θα αναβλύσει από τις προσπάθειες όλων μας… "Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Η διαχρονικότητα της πίστης των Ελλήνων του Θανάση Κουκοβίστα,
περιοδικό "ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ" τεύχος 26

Σήμερα μιλάμε για τη θρησκεία μας, το χριστιανισμό, και τον θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ζωής μας. Αυτό που δεν έχουμε ακόμα αγγίξει, είναι ποιον χριστιανισμό εννοούμε. Οι σχέσεις ελληνισμού και χριστιανισμού δεν ήταν ανέκαθεν σχέσεις αρμονικές, αλλά σχέσεις μίσους, κυρίως από την πλευρά των χριστιανών. Ο μητροπολίτης Πισιδίας κ. Μεθόδιος Φούγιας γράφει στο βιβλίο του «Η ελληνιστική ιουδαϊκή παράδοση», ότι ο χριστιανισμός είναι κληρονόμος του ιουδαϊσμού. Μαζύ όμως με τις θεολογικές παραδόσεις, τουλάχιστον οι πρώτοι χριστιανοί, κληρονόμησαν και το μίσος των Εβραίων εναντίον των Ελλήνων, όπως αυτό περιγράφεται στην Π. Διαθήκη. Ο προφήτης Ζαχαρίας (ολόκληρο το Θ΄ κεφάλαιο) απειλεί ότι θα εξεγείρει τους Εβραίους εναντίον μας, θα μας κατασφάξουν και θα μας τραβήξουν τα σπλάχνα ανάμεσα από τα δόντια. Ενώ ο Σοφονίας (Β΄, 5-6) ονειρεύεται ότι θα σφάξει όλους τους Κρητικούς και θα κάνει την Κρήτη μάντρα προβάτων.
Δεν χάνουν την ευκαιρία οι Εβραίοι να χύνουν την χολή τους εναντίον των Ελλήνων στο ιερό βιβλίο τους, που ποτέ δεν έζησαν ελεύθεροι, αλλά κάτω από ξένη κατοχή, με τελευταίο κατακτητή τους Σελευκίδες της Αντιόχειας. Την ίδια περίοδο (252 π. Χ.) έχουμε και τη συγγραφή της Π. Διαθήκης. Με τη συντριπτική πλειοψηφία προερχομένη εξ Εβραίων, οι πρώτοι χριστιανοί διατήρησαν ατόφιο το εβραϊκό μίσος εναντίον των Ελλήνων. Τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι περίοδος γεμάτη με αίμα. Στον φανατισμό τους οι χριστιανοί όχι μόνον γκρέμισαν τους αρχαίους ναούς, κατέστρεψαν τα μνημεία τέχνης και πνεύματος, αλλά κατέσφαξαν και τους Έλληνες. Τα ονόματα Ελλάς, Έλλην, ελληνισμός ήταν απαγορευμένα. Ενώ όλος ο ανθελληνισμός τους διατηρήθηκε στην νομοθεσία της αυτοκρατορίας καθ’ όλον τον βίον της. Στην τελευταία συλλογή νόμων, την «Εξάβιβλο» του Κ. Αρμενόπουλου (εκδόθηκε το 1350, δηλαδή 100χρόνια πριν την Άλωση), η μόνο ποινή που επιβάλλεται στους ελληνίζοντες, ήταν η θανατική. Και ελληνίζοντες δεν ήταν μόνον οι πιστοί της αρχαίας θρησκείας, αλλά και όσοι ησχολούντο με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Ο πρώτος πατριάρχης επί Τουρκοκρατίας, που είχε διοριστεί από τον Μωάμεθ Β΄, συμβούλευε τον διοικητή της Λακωνίας Ραούλ του Οισή: τους δυσεβείς και αλαζόνες Έλληνες να τους κτυπά κατακέφαλα, να τους στέλνει στα κάτεργα και να τους κόβει την γλώσσα και, εάν ακόμα συνεχίζουν να ελληνίζουν να τους στέλνει στο βυθό της θάλασσας. Ο ίδιος επισφράγισε την περίοδο του διωγμού του ελληνικού πνεύματος με το κάψιμο σε δημόσια τελετή στο πατριαρχείο το μοναδικό αντίτυπο των «Νόμων» του μεγάλου νεώτερου φιλοσόφου Γ. Γεμιστού-Πλήθωνος.

Οι ανυπότακτοι Έλληνες
Όπως λέει ο ποιητής Κ. Καβάφης στο ποίημά του «Ιωνικόν», επειδή σπάσαμε τ’ αγάλματά τους και διώξαμε τους θεούς από τους ναούς τους, διόλου δεν πέθαναν γι’ αυτό. Βαθειά θρησκευόμενος και συντηρητικός ο ελληνικός λαός δεν αλλάζει τις πατροπαράδοτες συνήθειές του. Μπορεί ο Θεοδόσιος Α΄ να κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά έχουμε βεβαιωμένο κάποιο είδος αθλητικών αγώνων τον 6ον αιώνα στην Αντιόχεια. Απηγορεύθησαν οι θεατρικές παραστάσεις, αλλά δεν έπαψαν τα θεατρικά θεάματα. Ο πιο αψευδής μάρτυρας είναι οι κανόνες των συνόδων. Το 692 συνήλθε η λεγόμενη πενθέκτη οικουμενική σύνοδος επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού Β΄ (688-695 και 705-711). Ο ΚΔ΄ κανόνας της συνόδου απειλεί με καθαίρεση τους ιερείς και τους μοναχούς, που πηγαίνουν στον Ιππόδρομο ή ανέχονται τα θυμελικά (θεατρικά) παιχνίδια. Επίσης απειλεί με καθαίρεση τους ιερείς, που, μετά την θρησκευτική τελετή ενός γάμου, θα παρακαθίσουν στο κοσμικό γαμήλιο γλέντι.
Ο πιο αποκαλυπτικός όμως είναι ο ΞΒ΄ κανόνας, που ορίζει: «Τας ούτω λεγομένας Καλάνδας, και τα λεγόμενα Βοτά και τα καλούμενα Βρουμάλια, και την εν τη πρώτη του μηνός Μαρτίου ημέρα επιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιαιρεθήναι βουλόμεθα. Αλλά μην και τας των γυναικών δημοσίας ορχήσεις, ως ασέμνους, και πολλήν λύμην και βλάβην εμποιείν δυναμένας, έτι μην και τας ονόματι των παρ’ Έλλησι ψευδώς ονομασθέντων θεών ή εξ ανδρών, ή γυναικών γινομένας ορχήσεις, και τελετάς, κατά τι έθος παλαιόν, και αλλότριον του των χριστιανών βίου, αποπεμπόμεθα ορίζοντες, μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδεδύσκεσθαι, ή γυναίκα ανδράσιν αρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπεία κωμικά, ή σατυρικά, ή τραγικά υποδύεσθαι∙ μήτε το του βδελυκτού Διονύσου όνομα, την σταφυλήν εκθλίβοντος εν τοις ληνοίς, επιβοάν∙ μηδέ τον οίνον εν τοις πίθοις επιχέοντας γέλωτα επικινείν, αγνοίας τρόπω, ή ματαιότητος, τα της δαιμονιώδους πλάνης ενεργούντας. Τους ουν από του νύν τι των προειρημένων επιτελείν εγχειρούντας, εν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, ει μεν κληρικοί είεν, καθαιρείσθαι προστάσσομεν∙ ει δε λαϊκοί αφορίζεσθαι».
Βλέπουμε στον παραπάνω κανόνα, πως, μετά από τρεις αιώνες περίπου της βίαιης επιβολής του χριστιανισμού σαν μόνης κι επίσημης κρατικής θρησκείας και την έκδοση του νόμου «ες έδαφος φέρειν» όλους τους αρχαίους ναούς και τα μνημεία τέχνης, οι Έλληνες γιόρταζαν τις αρχαίες θρησκευτικές γιορτές, πατούσαν τα σταφύλια κατά τον τρυγητό δοξολογώντας τον Διόνυσο και γιόρταζαν τα Διονύσια με μεταμφιέσεις, τραγούδια και πειράγματα. Αλλά και μεσούντος του 10ου αιώνα, όπως αναγνωρίζει ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος (913-919 και 944-959) στο βιβλίο του «Περί Θεμάτων», ότι στη Λακωνία υπήρχαν ακόμη πιστοί στο δωδεκάθεο. Για το λόγο αυτό στάλθηκε στην περιοχή μερικά χρόνια αργότερα ο Νίκων «ο Μετανοείτε», για να εξαλείψει και τους τελευταίους εθνικούς. Παρά την ανακήρυξή του σε άγιο και προστάτη της πόλης της Σπάρτης, υπήρξε βίαιος και με τα ίδια του τα χέρια τον Αντίοχο, έφορο των Εθνικών Γαιών, γιατί παραχωρούσε γή για καλλιέργεια στους εναπομείναντες πιστούς της παλαιάς θρησκείας. Αλλά ούτε ο Νίκων τους εξαφάνισε. Μερικούς αιώνες μετά η Σπάρτη έγινε επίκεντρο του αγώνα αναβίωσης της αρχαίας θρησκείας και της φιλοσοφίας κάτω από την σοφή καθοδήγηση του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος. Η αλήθεια είναι ότι η εδαφική μορφολογία του ελληνικού χώρου ευνοεί την ύπαρξη ανεξαρτήτων θηλάκων μακρυά από τις αποφάσεις των διοικητικών κέντρων. Εκεί η αρχαία θρησκεία και οι αρχαίες παραδόσεις παρέμειναν ζωντανές.
Όμως και οι Έλληνες των πόλεων ανέστειλαν, αλλά δεν εγκατέλειψαν την παλαιά τους πίστη. Εν πολλοίς η τότε κατάσταση θυμίζει έντονα τους εναπομείναντες στην Τουρκία χριστιανούς, που κατ’ όνομα ακολουθούν την ισλαμική θρησκεία και φυλάσσουν στα μπαούλα τους τα χριστιανικά θυμητάρια∙ ή τους Έλληνες της Βορείας Ηπείρου, που μετά τις ελληνικές νίκες και την προέλαση του στρατού μας το 1940, έβγαλαν από τα συρτάρια τους τις ελληνικές σημαίες και τις κρέμασαν στα μπαλκόνια τους, για να υποδεχθούν τους νικητές. Έτσι περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία οι Έλληνες, για να επαναφέρουν τις αρχαίες παραδόσεις τους.

Οι Έλληνες κι ο χριστιανισμός κατά την Τουρκοκρατία
Η ευκαιρία για την ανόρθωση του ελληνισμού δόθηκε κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Σ’ αυτό συνέτειναν δύο κυρίως αιτίες. Παρά τα προνόμια και την κοσμική εξουσία, που παραχωρήθηκαν από τους σουλτάνους στους πατριάρχες, η αλήθεια είναι ότι η εξουσία των πατριαρχών περιορίστηκε, αφού πλέον οι τελικές αποφάσεις ανήκαν στον σουλτάνο. Από την άλλη η καταφυγή πνευματικών προσωπικοτήτων στη Δύση, που είχε ξεκινήσει από τον 12ον αιώνα και εντάθηκε μετά την Άλωση, δημιούργησε ένα φιλελληνικό ρεύμα. Ο Βησσαρίων, ο Ιανός Λάσκαρις και πολλοί ακόμη φωτισμένοι άνδρες υπεδαύλισαν την φιλελληνική φωτιά. Για πρώτη φορά τα ονόματα Ελλάς και Έλλην έπαψαν ν’ αντιπετωπίζονται σαν σχισματικά.
Η δόξα της αρχαίας Ελλάδας και ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων φώτισαν και πάλι τον κόσμο και τέθηκε για πρώτη φορά η ανάγκη να αποκατασταθεί ένα νέο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Το ότι άργησε κατά τέσσερεις αιώνες η δημιουργία του, κι αυτή κολοβή, οφείλεται κυρίως στα αντιμαχόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Τα χρόνια που ακολούθησαν την πτώση της Κωνσταντινούπολης, χαρακτηρίζονται από την πλημμυρίδα εκδόσεων έργων των αρχαίων Ελλήνων σοφών. Η ανακάλυψη των κινητών στοιχείων από τον Γουτεμβέργιο έδωσε μεγάλη ώθηση στις εκδόσεις των βιβλίων. Στο περίφημο τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου στη Βενετία η μία έκδοση διεδέχετο την άλλη. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είχε φθάσει η στιγμή ν’ αναγεννηθεί η αρχαία Ελλάδα. Πράγμα περίεργο όμως από πρώτη όψη, κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχαμε πλήρη επικράτηση του χριστιανισμού στους Έλληνες. Αυτό που δεν είχαν κατωρθώσει οι Βυζαντινοί με τις διώξεις τους, έγινε εκουσίως τα μετέπειτα χρόνια ορίζοντας έτσι τα ιδεολογικά όρια του νέου ελληνισμού. Δύο είναι οι κύριες αιτίες του φαινομένου αυτού. Απέναντι στους μουσουλμάνους Τούρκους οι Έλληνες όρθωσαν την δική τους θρησκεία σαν διαχωριστικό στοιχείο με τον κατακτητή. Από την άλλη η αρχαία θρησκεία φάνταζε μακρυνό όραμα και ξένη προς την κοινωνία, όπως είχε διαμορφωθεί. Τα φαινόμενα των δωδεκαθεϊστών, όπως αυτό του Πλήθωνος και των μαθητών του στη Σπάρτη, ήταν περιορισμένα. Έτσι οι Έλληνες απέναντι στον Αλλάχ αντέταξαν τον Χριστό. Αυτό όμως ήταν ένα κίνημα καθαρά λαϊκό. Δυστυχώς η επίσημη εκκλησία, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, παρέμεινε στα εξ Εβραίων προερχόμενα δόγματα. Οι πράξεις αντίστασης απέναντι στον Τούρκο κατακτητή έλαβαν και μορφή αντίστασης εναντίον της πατριαρχικής εξουσίας, που έφερε και καθαρά κοσμική εξουσία.
Με βάση τις θεοκρατικές αντιλήψεις των Τούρκων ο κοσμικός άρχοντας ήταν και θρησκευτικός, δηλαδή ο σουλτάνος ήταν και αρχηγός της τουρκικής θρησκείας. Έτσι βοηθούς τους στην άσκηση της εξουσίας του ο σουλτάνος όρισε τους θρησκευτικούς άρχοντες των κατακτημένων λαών και κοσμικούς. Δηαλαδή ο πατριάρχης των Αρμενίων έγινε και πολιτικός αρχηγός τους. Ο αρχιραββίνος έγινε πολιτικός αρχηγός των Εβραίων κατοίκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο πατριάρχης όλων των ορθοδόξων ακόμα και αλλοεθνών προς τους Έλληνες.

Η διάσταση λαϊκής πίστης και δόγματος
Όμως οι Έλληνες δεν ήταν πρόθυμοι ν’ αποχωριστούν τις αρχαίες αυνήθειες τους. Πολλές φορές έχουμε παρακολουθήσει στην τηλεόραση τοπικούς παράγοντες να δηλώνουν για διάφορες πανηγυρικές λαϊκές γιορτές ότι είναι έθιμα που γεννήθηκαν κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Αν εξαιρέσουμε τα έθιμα που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, όπως είναι η αντιμετώπιση των πειρατών, τα περισσότερα έθιμα ήταν αρχαιοελληνικά και κυνηγημένα κατά την βυζαντινή περίοδο, που αναβίωσαν στα χρόνια της μαύρης σκλαβιάς. Το πανέμορφο και σπάνιας αισθητικής αξίας Δημοτικό Τραγούδι στην διάρκεια της Τουρκοκρατίας συνέχισε την παράδοση της τραγικής ποίησης, ιδιαίτερα οι «Παραλογές». Μαζύ με τους σύγχρονους ήρωες οι κλέφτες στα λημέρια τους και τα τσοπανόπουλα ύμνησαν και πάλι τον έρωτα και τις χαρές της ζωής, ενώ κύριο χαρακτηριστικό των Δημοτικών Τραγουδιών είναι η απουσία στίχων θρησκευτικού περιεχομένου.
Οι αρχαίες «χόες», δηλαδή η προσφορά βρασμένων τροφών στους νεκρούς προγόνους, έγιναν τα χριστιανικά κόλυβα. Το έθιμο του τραπεζώματος των τοπικών κοινωνιών μέσα στα νεκροταφεία, δίπλα στους τάφους, που λέγεται ότι έφεραν από την πατρίδα τους οι Πόντιοι είναι πανάρχαιο. Το ίδιο πανάρχαια είναι και η πυροβασία των αναστενάρηδων κι ας κρατούν σήμερα τις εικόνες των αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης. Πολλοί από εμάς έχουμε προλάβει το έθιμο να σφάζεται κόκορας στα θεμέλια νεοαναγειρόμενης οικίας με την ψαλμωδία ιερέως. Ακόμα και σήμερα κάθε καλοκαίρι στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου θυσιάζεται ταύρος, που προηγουμένως στολισμένο τον έχουν περιάγει οι κάτοικοι στους δρόμους του χωριού συνοδεία των ντόπιων μουσικών, με τις ευλογίες του ιερέως.
Το ιουδαιογενές Πάσχα έγινε Πάσχα των Ελλήνων και συνδέθηκε με την ανάσταση του γένους και κύρια έκφρασή του έγινε το κάψιμο του Ιούδα. Οι αποκριάτικες γιορτές, τα αρχαία Διονύσια, ξαναζωντάνεψαν και μέχρι σήμερα στον Τύρναβο γλεντούν στο ελευθεριώτατο «Μπουρανί», κρατώντας στο ένα χέρι τον φαλλό και στο άλλο το σταυρό. Οι αμόρφωτοι κλέφτες πάνω στα βουνά αναβίωσαν τους αθλητικούς αγώνες. Το πάλεμα, το πέταγμα του λιθαριού, το τρέξιμο και η σκοποβολή ξαναγεννήθηκαν τότε. Όλ’ αυτά ήταν απαγορευμένα με την απειλή της θανατικής ποινής στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η αναβίωση των αρχαίων εθίμων γρήγορα έλαβε και μορφή αντίστασης προς την πατριαρχική εξουσία, που έμενε προσηλωμένη στις ιουδαιογενείς παραδόσεις του χριστιανισμού και συντάσσοταν με την εξουσία του σουλτάνου. Ο ιστορικός του 19ου αιώνα Κ. Κούμας έγραψε ότι ο πατριάρχης είχε δύο πρώτιστα καθήκοντα: να κρατά απαρασάλευτη την πίστη των χριστιανών υπηκόων του σουλτάνου και ν’ αποτρέπει κάθε επαναστατικό κίνημα.
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε λίγο πριν απο την Επανάσταση του ’21 από το πατριαρχικό τυπογραφείο η «Πατρική Διδασκαλία», που καλούσε τους Έλληνες να μην επαναστατούν εναντίον του σουλτάνου, γιατί η εξουσία του είναι θεόσταλτη και αμαρτάνουν ενώπιον του Θεού και θα τύχουν θείας τιμωρίας για το αμάρτημά τους. Αυτά και πολλά ακόμα οδήγησαν τον ελληνικό λαό να κηρύξει το 1833 το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας, που δυστυχώς δεν ήταν τολμηρό και οι πολιτικοί ενήργησαν γι’ άλλη μια φορά πέρα από τις λαϊκές επιθυμίες και τα λαϊκά οράματα.

Ο πρώτος που διετύπωσε την διάσταση λαϊκής και δογματικής πίστης ήταν ο σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος Στίλπων Κυριακίδης, που έγραψε: «Ούτως η λαϊκή ελληνική χριστιανική πίστις είναι εν πολλοίς ουσιωδώς διάφορος της χριστιανικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκτός δε του κύκλου της χριστιανικής θρησκείας διέσωσεν ο ελληνικός λαός ου μόνον τηυν πίστιν εις διαφόρους δαίμοναςαλλά και πολυάριθμα εθνικά λατρευτικά στοιχεία. Είναι δε αξιοσημείωτον το γεγονός, ότι εν πολλοίς οι δύο πίστεις υφίστανται εν τη ψυχή του λαού εκ παραλλήλου, χωρίς ούτος να αισθάνεται την αντίφασιν και να πολυπραγμονή δι’ αυτήν» ( από το έργο του «Γλώσσα και λαϊκός Πολιτισμός των Νεωτέρων Ελλήνων»). Την αντίφαση αυτή είχε επισημάνει κι ο εθνικός ποιητής Κωστής Παλαμάς καλούσε στην ποιητική συλλογή του «Ίαμβοι και Ανάπαιστοι» με αγωνία:
«Αδέλφια μου, να πλάσουμε
νέα θρησκεία, ελάτε».

Δεν χρειαζόμαστε νέα θρησκεία. Ο ελληνικός λαός κατερράκωσε το πολυεθνικό κήρυγμα του χριστιανισμού, όπως το εξέφρασε ο Παύλος με το δεν υπάρχει Έλλην, Ιουδαίος και Σκύθης, ελεύθερος και δούλος. Μετέτρεψε τον χριστιανισμό σ’ εθνική θρησκεία και μέσα σ’ αυτή διετήρησε τις προαιώνιες συνήθειές του. Για το λόγο αυτό κι ο νεώτερος δάσκαλος του γένους Περικλής Γιαννόπουλος έλεγε: «Παπάς που βάζει την πίστη του πάνω από το Έθνος, ξουραφισθείτω!!!». Καιρός είναι ν’ ασπαστεί κι η επίσημη εκκλησία τη λαϊκή εθνική πίστη. Να αποστεί των εβραϊκών ανθελληνικών κηρυγμάτων της Π. Διαθήκης.
Να πάψει να μνημονεύει για προπάτορές μας τον Αβραάμ και τον Ιακώβ. Είμαστε απόγονοι του Θαλή, του Ηράκλειτου, του δημόκριτου, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τιμούμε τους εθνικούς ήρωές μας: τον Μιλτιάδη, τον Θεμιστοκλή, τον Λεωνίδα, τον Μεγαλέξανδρο, που η φυλλάδα του νανούριζε τα ελληνόπουλα την εποχή της Τουρκοκρατίας και γέννησε τον Ανδρούτσο, τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη. Ας μνημονεύει αυτούς τους προπάτορές μας κι όχι τον μισέλληνα Ζαχαρία, που τιμά την μνήμη του στις 8 Φεβρουαρίου. Να πάψουν οι ιερείς μας να ψάλλουν την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που τιμάται η αναστήλωση των εικόνων, τους δέκα αφορισμού εναντίον του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Στον καιρό, που τα έθνη δέχονται την ολομέτωπη επίθεση του διεθνισμού με την παγκοσμιοποίηση, έχουμε σαν Έλληνες μεγαλύτερη ανάγκη από μια εθνική χριστιανική εκκλησία. Είναι κρίμα από άμβωνος ο νύν αρχιεπίσκοπος να κηρύττει ότι, εάν κινδυνέψουν η πίστη του και το Έθνος, θα υπερασπιστεί πρώτα την πίστη του. Στους καιρούς που ζούμε, αν δεν υπάρξει Έθνος, δεν θα υπάρξει και πίστη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Να κατανοήσουμε την ουσία της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας είναι πολύ δύσκολο, διότι αυτή ήταν η εκδήλωση των κατά καιρούς ακμασάντων και κανονικώς λειτουργησάντων Μυστηρίων. Δυνάμεθα όμως να εξετάσουμε το υλικό το οποίο μας παρέχει η προμυθική περίοδος του Ελληνισμού και κυρίως η Ελληνική Μυθολογία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα πηγάζει εκ της Πελασγικής.

Η αρχική Πελασγική θρησκεία ήταν κατά βάση φυσιολατρική, θεοποιούμενων των φυσικών δυνάμεων και νόμων. Έπλασαν τους θεούς καθ' ομοίωσιν των ανθρώπων. Καθ' όσον δε αναπτύσσετο η διάνοια των αρχαίων Ελλήνων, στους θεούς αυτούς έβλεπαν συμβολικώς τους εργάτες όχι μόνο της φυσικής αλλά και της ηθικής τάξεως.

Τοιουτοτρόπως η Δήμητρα, η Γη μήτηρ, από θεά των φυτών και της χορηγού του σίτου εγένετο η ευρέτρια και προστάτις της γεωργίας και αργότερα στα Ελευσίνια μυστήρια ο μύθος αυτής και τα εν αυτοίς δρώμενα εσυμβόλιζαν εκτός των φυσικών γεγονότων, άλλα γεγονότα σχέσιν έχοντα με την ανθρώπινη ψυχή.

Κατά τον Σπ. Νάγο, τα μυστήρια της Ελευσίνος υπήρξαν τα θεμέλια του διαφωτισμού" της ανθρωπίνης ψυχής, τα υποδείξαντα σε αυτήν το φως της σωτηρίας. η εικόνα της παλαιούσης προς το σκότος ψυχής διετυπώθη στα μυστήρια της Ελευσίνος εν πληρεστάτη περιγραφή. Η δε αποκάλυψη των μέσων με σκοπό να νικήσει κάποιος το σκότος υπεδείχθη υπό τούτων πλήρως και ιδού γιατί οι μυηθέντες ωμολόγησαν ότι ο μυηθείς στα Ελευσίνια άνθρωπος θα έχει μετά θάνατον ευδαιμονία.

Να κατανοηθούν τα απόρρητα Μυστήρια δεν ήταν δυνατόν αν ο επιθυμών τούτο δεν ήταν μυημένος σε αυτά και κατάλληλος ψυχικώς για την κατανόησή τους. Η μύηση ήταν δια σειράς δοκιμασιών βαθμιαία από βαθμού σε βαθμό με προϋπόθεση από του κατωτάτου, του εξαγνισμού και της καθ άρσεως, μέχρι του ανωτάτου, στον όποιον ο μεμυημένος ελέγετο επόπτης, δηλαδή κατείχε την εξ εποπτείας Γνώση.

Η παλαιά θρησκεία θεωρούσε θεούς και ανθρώπους αδιακρίτως ως παράγοντες της παγκοσμίου θείας φύσεως συνεξελισσομένους, τους μεν θεούς ως νόμους αύτης, τους δε ανθρώπους ως δημιουργήματα αυτής, εξελισσόμενους δι' αυτών σε θεία κατάσταση.

Αλλά τι είναι φύση; ερωτά ο Θαλής το 600 και ποια η αρχή του σύμπαντος; Απεφάνθη δε ότι αρχή του παντός είναι το ύδωρ. Ο Αναξίμανδρος το 570 είπε ότι είναι το άπειρον. Ο Ηράκλειτος το 500 το πυρ. Ο Εμπεδοκλής το 450 ο αήρ, η γη και το ύδωρ. Ο Αναξαγόρας διεκήρυξε ότι ο νους είναι η αρχική ουσία, εκ της οποίας τα πάντα προέρχονται. Τέλος ο Λεύκιππος διετύπωσε την θεωρία των ατόμων.

Εκ τούτων καταφαίνεται ότι στα μυστήρια είχε την καταγωγή της όχι μόνο η αρχαία ελληνική θρησκεία, αλλά και η αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Ιδιαιτέρως δε η Πυθαγόρειος διδασκαλία.

Ο Πυθαγόρας της κοσμογονικής Μονάδος και Δυάδος εδίδαξε όχι μόνο την αθανασία της ψυχής, αλλά και την προΰπαρξη αυτής και την διαδοχικήν αυτής ενσάρκωση, πιστεύοντας ότι δια των Οργανισμών εξελίσσεται αυτή.

Το γνώθι Σαυτόν στρέφει τον άνθρωπο προς τον εσωτερικό του κόσμο, είναι καθαρά εσωτερική φιλοσοφία, αντίλαλος καλώς λειτουργούντων μυστηρίων.

Ο Σωκράτης, παλαιά ψυχή ή μεμυημένος σε Μυστήρια, καθωδηγείτο υπό θείας εμπνεύσεως και περιέσωσε το έργο του Πυθαγόρου, το ματαιωθέν υπό του σχολαστικισμού, του Εκκλησιαστι κισμού και του Στρατιωτικισμού.

Ο Πλάτων όπως και ο Σωκράτης, εδίδασκε την έρευνα του ηθικού σκοπού της δημιουργίας και την συμμόρφωση της ανθρωπίνης λογικής προς αυτόν. Eπίστευε ότι ο άνθρωπος είναι συμβολική εικόνα του θεού, όταν άριστα εκτελεί την ηθική και θεία αποστολή του. Ή δε αληθής γνώση (Αλήθεια) είναι έλλαμψις, φωτισμός θεόθεν.

Είναι γεγονός ότι διδασκαλίες και δοξασίες ως άνω προέρχονται μυστηριακώς μεν υπό του Ορφέως, συμβολικώς δε υπό του Πυθαγόρου και επιστημονικώς (κατά την εσωτερική επιστήμη) υπό του Πλάτωνος.

Μέγα δίδαγμα του Πλάτωνος είναι ότι για να αυξάνει της ψυχής μας η ομοιότης με την θεότητα, πρέπει να ζούμε εναρέτως, για να πορευθεί η ψυχή μας προς την ανάλογη γι' αυτήν ευδαιμονία. Ή αρετή είναι η υγεία, η τάξη και αρμονία της ψυχής. Επίσης μεγίστη σημασία απέδιδε ο Πλάτων στους στοχασμούς μας, διότι γνώριζε ότι οι στοχασμοί του ανθρώπου λαμβάνουν υλική υπόσταση ανάλογη, καλή ή κακή.

Εκ της θεωρίας αυτής ο Αριστοτέλης διετύπωσε την διδασκαλία του περί ανελίξεως των πάντων δια των κοσμογονικών νόμων της φύσεως και της δυναμικής εκδηλώσεως και εξελίξεως αυτών, με την ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι εν μικρογραφία το Σύμπαν.

Ο, τι έλεγε ο Πλάτων Ύλη, ο Αριστοτέλης έλεγε Δύναμη. Ο,τι ο Πλάτων έλεγε Ιδέα, ο Αριστοτέλης έλεγε Ενέργεια. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε την πραγματικότητα ως αποτέλεσμα Δυνάμεως και Ενεργείας και εδίδασκε ότι η Φύση, ανελισσομένη πορεύεται προς την εκπνευμάτωση και η θεία Δημιουργία εξελισσόμενη έχει ως αποτέλεσμα την θεία Πνευματικότητα.

Όταν ο Σωκράτης καθιέρωσε την σπουδαιότητα της ηθικής ως πρακτικό σκοπό πάσης φιλοσοφίας, οι άνθρωποι έστρεψαν την προσοχή τους προς αυτήν με αποτέλεσμα την Στωική διδασκαλία.

Επί 400 χρόνια το υπέροχο τούτο σύστημα, διδαχθέν υπό του Ζήνωνος, του Χρυσίππου, του Κλεάνθους, του Επικτήτου και των διαδόχων τους, παρήγαγε τους μάλλον υπέροχους χαρακτήρες. Οι Στωικοί δια της απλότητος και ειλικρίνειας του βίου, απέδειξαν ότι πράγματι ήσαν ό,τι συμβούλευαν τους άλλους, να είναι Άρχοντες της ψυχής τους.

Ή στωική πίστη, όπως την διετύπωσε ο Επίκτητος δέχεται ότι ο Θεός είναι ο Λόγος, Δημιουργός των πάντων και πατήρ των ανθρώπων (πρόγονος). τρεις βαθμίδες οδηγούν τον άνθρωπο προς την τελειότητα: Διαυγής Νους, Υγιής Πόθος και Αγαθή Δράση. Εάν θέλεις να μην είσαι δούλος, έλεγαν, φρόντιζε να μην έχεις κανέναν δούλο σου. Διότι εάν ανέχεσαι να έχεις δούλους είναι τεκμήριο ότι είσαι συ πρώτος δούλος της δουλείας την οποίαν εξασκείς στους άλλους. ο Στωικός είναι απέριττος, κύριος εαυτού, δούλος ουδενός, κόλαξ ουδενός, τύραννος ουδενός και ολιγαρκής.

Την Πλατωνική φιλοσοφία παλινώρθωσε το 200 ο Αμμώνιος Σακκάς στην Αλεξάνδρεια. ο Πλωτίνος ο οποίος εκλήθη το ύστατον Φως της Ελλάδος ήταν μαθητής του Αμμωνίου. Οι θεμελιώδεις αρχές του νεοπλατωνισμού κατά τους ανωτέρω είναι: Ενότητα και Αγαθότητα του θεού. σφαίρες υποστάσεως, εκπορευόμενες εκ του θεού. ο άνθρωπος είναι μικροσκοπική άναπαράσταση του Σύμπαντος.

Ή ψυχή προϋπήρχε του σώματος, εξακολουθεί να υπάρχει μετά τον θάνατο του και ενσαρκώνεται σε νέο σώμα, εξελισσόμενη δια των οργανισμών. Ή ψυχή είναι προορισμένη για την θέωση και ο νους φωτίζεται δια ελλάμψεως. Ή ψυχή δύναται να έλθει σε έκσταση εσωτερικώς ενουμένη με τόν θεό. Οι διαβαθμίσεις της υποστάσεως είναι: Θεός - Νους - Ψυχή - Λόγος - Αίσθηση - Ζωτικότητα - Ύλη. ο Πλωτίνος δίδει την κάτωθι εντολή σε κάθε άνθρωπο, επιθυμούντα να βαδίσει σε μία πραγματική ψυχική εξέλιξη:

Καθάρισον την ψυχήν σου από πάσης φρούδης ελπίδος και από παντός φόβου περί ανθρωπίνων πραγμάτων και τότε ο ενδότερος οφθαλμός σου θα αρχίσει να βλέπει την ευθείαν οδόν.

Ενθυμού ότι η αγάπη είναι ο σωτήρ σου και ο φρουρός σου. "Ανευ της αγάπης ο κεντρόφυξ νόμος θα εξεσφενδόνιζε την ψυχήν σου εις πας παγερωτέρας της εξωτέρας ζώνης.

Μη λησμονεί ότι υπεράνω της λογικής είναι η Διαίσθησις και ότι το θείον φως, δια της διαισθήσεως, έρχεται πληρούν την καρδίαν γηθοσύνης. θαύμαζε το κάλλος, την συμμετρίαν και την τάξιν τον υλικον κόσμον ίνα αισθανθείς αγάπην προς τον πνευματικόν κόσμον, τον οποίον ο ολικός είναι απλή αναπαράστασις και ατελής εικών.

Ζήτει την πληρεστέραν απεικόνισιν τον πνευματικού κόσμον εις τον υλικόν, Ίνα μη φοβήσαι περί της τύχης του ατόμου σον.

Εκ των ανωτέρω δύναται τις να συμπεράνει ότι η αρχαία Ελληνική θρησκεία και φιλοσοφία έχουν κοινή την καταγωγή εκ του αδύτου των μυστηρίων. Για τούτο πάντες οι συγγραφείς μετά σεβασμού ομιλούσαν περί αυτών.

Άκρως αντίθετος υπήρξεν η Ιδέα περί των μυστηρίων και ιδίως των Ελευσίνιων, την οποίαν εσχημάτισαν οι πατέρες της χριστιανικής θρησκείας, Ιδίως δε της Λατινικής εκκλησίας, λόγω των μικρών γνώσεων, τις οποίες είχαν σε σχέση προς τα Μυστήρια και λόγω της τερατώδους μεταμορφώσεως, την οποίαν υφίσταντο οι περιγραφές τους, έως ότου φθάσουν μέχρι των “αγίων” τους εδρών.