Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ


Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

«Πλην τους εχθρούς μου εκείνους τους μη θελήσαντας με βασιλεύσαι, αυτούς αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου» Χριστός (Ιησούς) («Λουκάς» ΙΘ΄ 27-28) Τους εχθρούς μου εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν εγώ να είμαι βασιλιάς σε αυτούς, φέρτε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου.

«Mη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην• ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Μη νομίζεται ότι ήρθα να δώσω ειρήνη στη γή.Δέν ήρθα να δώσω ειρήνη αλλά κακό-πόλεμο-σφαγή». Χριστός (Ιησούς) («Kατά Mατθαίο» 10 (34-35)).

«Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, και τι θέλω ει ήδη ανήφθη! ... δοκείτε ότι ειρήνην παρεγενόμην δούναι εν τη γη; ουχί, λέγω υμίν, αλλ' ή διαμερισμόν. ... διαμερισθήσονται πατήρ επί υιώ και υιός επί πατρί, μήτηρ επί θυγατρί και θυγάτηρ επί μητρί, πενθεράν επί την νύμφην αυτής και νύμφη επί την πενθεράν αυτής». Χριστός (Ιησούς) («Kατά Λουκά» 12 (49-53)).

Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο Ιησούς άλλοτε προτείνει το μίσος και την σφαγή, και άλλοτε προτείνει την αγάπη (η οποία είναι υπερβολικά νοθευμένη και γκρίζα, και στόχο έχει την υποδούλωση των λαών και την φυσική τους εξόντωση).

Αυτές οι επιταγές του Ιησού, ακολουθήθηκαν από τους μετέπειτα χριστιανούς, οι οποίοι αποπειράθηκαν την φυσική εξόντωση των Ελλήνων και άλλων λαών.

Οι σφαγές και οι βασανισμοί των Ελλήνων ήταν απλά η εκτέλεση των προσταγών του Ιησού.

Μην ξεχνάμε βέβαια, ότι ο Χριστός, είναι μια επινόηση του Παύλου (Σαούλ), ο οποίος κατασκεύασε με ψεύτικο τρόπο τον χριστιανισμό μιμούμενος τον κατά πολύ αρχαιότερο Ινδό θεό Κρίσνα (1200πχ).

Αντιγραφή του Ινδού θεού Κρίσνα είναι ο χριστιανισμός

ο χριστιανισμός μιμήθηκε τον κατά πολύ αρχαιότερο Ινδό θεό Κρίσνα (1200πχ). Ο συγγραφέας Γιώργος Γρηγορομιχελάκης στο βιβλίο του: «Δεκαπέντε Εσταυρωμένοι και Αναστημένοι Σωτήρες» των εκδόσεων (Δαδούχος) εντοπίζει 121 σημεία αντιγραφής. Τα κυριότερα είναι: (Ο Κρίσνα γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου από παρθενογέννεση,ο πατέρας του ήταν ξυλουργός, ο Θεός του οποίου είναι μέρος είναι τριαδικός, σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές, αναστήθηκε, τον είχαν προφητεύσει Ινδοί προφήτες, δήλωνε ότι δεν ήρθε να αλλάξει τον Ινδουισμό αλλά να τον συμπληρώσει, ο (κακός) θεός Κάμσα έσφαξε όλα τα νεογέννητα της περιοχής προκειμένου να τον δολοφονήσει, αλλά οι γονείς του, φυγάδεψαν το νεογέννητο Κρίσνα κλπ).

Επίσης, στο παλαιότερο σε σύγκριση με τον χριστιανισμό ιερό βιβλίο των Περσών «Ζενταβέστα», ο θεός Αχουραμάσδα στέλνει τον άγγελό του να ενημερώσει την παρθένο Ντουγκντώ ότι θα γεννήσει με θεική επέμβαση, τον σωτήρα του κόσμου, Ζαρατούστρα. Επίσης ο Παύλος μιμήθηκε τις Ελληνικές ρήσεις περί αγάπης.

Ο Χριστιανισμός με πολλούς τρόπους είναι ένα εκδηλωμένο μίσος, σε πολλά ακόμη σημαντικά θέματα, όπως η υποτίμηση της γυναίκας. Και, αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο ο Χριστός είναι Εγκληματίας: αποτελεί εκδηλωμένο μίσος προς τις γυναίκες, προχωρεί στην υποτίμηση της γυναίκας, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΑΠΟ το θείο επίπεδο, ενώ πάντοτε σε όλους τους λαούς αντιπροσωπευόταν. Όλοι οι λαοί έχουν και ΘΕΟΥΣ και ΘΕΕΣ. Μάλιστα ο αδογμάτιστος χαρακτήρας της Ελληνικής Θρησκείας επιτρέπει σε μια γυναίκα να λατρεύει την ανώτατη θεότητα ως θηλυκή (Ευρυνόμη, Μητέρα των Θεών, Αγαθή Θεά, Φύσις, Ειμαρμένη, κλπ). (Για παράδειγμα, στην ιερή άλτη της Ολυμπίας, λατρευόταν και ο Δίας, και η Μητέρα των Θεών (Ο ναός της ήταν το «Μητρώον», που βρισκόταν ακριβώς μπροστά στη είσοδο του σταδίου)). Η Μητέρα των θεών ονομάζεται και Αγαθή Θεά. (Για παράδειγμα, στον Πειραιά (Αρχαιολογικό Μουσείο), υπάρχει το αναθηματικό ανάγλυφο του Πυθόνικου στην Αγαθή Θεά, όπου απεικονίζεται σε μεγαλύτερη διάσταση από τους λατρευτές της, κάτι που συνηθιζόταν στις απεικονίσεις των θεών. Στο άνω μέρος της στήλης, αναγράφεται ότι αφιερώνεται στην Αγαθή Θεά).

(Να θυμίσουμε επίσης, ότι παλαιότερα και οι Εβραίοι λάτρευαν γυναικείες θεότητες καθώς ήταν πολυθεϊστές. Μερικοί από τους σημαντικότερους θεούς των Εβραίων, είναι: η Ασερά (Γαία), η Σεκινά, ο Ανάτ (Άρης), ο Σαπς (Ήλιος), η Γιαρίχ (Σελήνη), κλπ).

Την πρακτική της απαξίας προς το γυναικείο φύλο του Ιησού Χριστού ακολούθησαν (ακολουθώντας το παράδειγμά του) οι κατοπινοί χριστιανοί, και απέκλεισαν την γυναίκα από την ιεροσύνη και από κάθε μορφή πνευματικότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να γίνουν ιέρειες, δεν μπορούσαν να μπαίνουν στο ιερό της χριστιανικής εκκλησίας, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε καμία οικουμενική σύνοδο. Ο χριστιανισμός, έχει μόνο πατέρες της εκκλησίας, δεν υπάρχουν μητέρες της εκκλησίας.

Ο Χριστός διέχυσε μισογυνισμό, σκότος, λες και αυτόν δεν τον γέννησε μάνα. Την εποχή που υποτίθεται ότι έζησε, στην Παλαιστίνη, λατρεύονταν, εκτός από τις εβραϊκές θεότητες που αναφέραμε, και πολλές γυναικείες θεότητες διαφόρων άλλων λαών. Όμως αυτός διάλεξε να λανσάρει το μόνο θεό της περιοχής που δεν καταδεχόταν την ύπαρξη και την λατρεία γυναικείας θεότητας: τον Γιαχβέ.

Μάλιστα, όπως αναφέραμε, ο Χριστός, απείλησε με σφαγή όποιον δεν θα δεχόταν το ανόητο μισογυνικό δόγμα του. Έτσι, με τις απειλές, νόμισε ότι θα κάμψει το ηθικό των γυναικών, και ότι δεν θα τολμήσουν ποτέ να λατρέψουν γυναικείες θεότητες.

Εκεί όμως που η Χριστιανική κακοήθεια περνάει κάθε όριο, είναι στον κύριο εκπρόσωπό της, τον Θεό του Χριστιανισμού:

¨και Κύριος επέρριψεν αυτοίς λίθους χαλάζης εκ του ουρανού έως Αζηκά,και εγένοντο πλείους οι αποθανούντες διά τους λίθους της χαλάζης η ούς απέκτειναν οι υιοί Ισραήλ μαχαίρα εν τω πολέμω...και έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει,έως ημύνατο ο Θεός τους εχθρούς αυτών¨ (Ιησ.Ναυ.Ι΄11-13)

Εδώ ο Κύριος σκοτώνει περισσότερους δια λίθων χαλάζης απ΄όσους οι Εβραίοι δια της μαχαίρας.Πιο αποτελεσματικός ο Κύριος.....φυσιολογικό αλλοιώς τι Θεός θα ήτο!Επειδή όμως νυχτωνε και οι Εβραίοι δε θα έβλεπαν καλά για να τους σφάξουν όλους, ο Γιαχβέ σταμάτησε μέχρι και τον ήλιο και την σελήνη(!!!).

¨και τας σφηκίας αποστελεί Κύριος ο Θεός σου εις αυτούς,έως αν εκτριβώσιν οι καταλελειμένοι και οι κεκρυμμένοι από σου...και καταναλώσει Κύριος ο Θεός σου τα έθνη ταύτα από προσώπου σου κατά μικρόν-μικρόν ου δυνήση εξαναλώσαι αυτούς το τάχος,ινά μη γένηται η γη έρημος και πληθυνθή επί σε τα θηρία τα άγρια.Και παραδώσει αυτούς Κύριος ο Θεός σου εις τάς χείρας σου και απολείς αυτούς απωλεία μεγάλη,έως αν εξωλοθρεύσητε αυτούς¨ (Δευτερονόμιον Ζ΄20)

Για να μην γλυτώση κανείς ο Κύριος στέλνει και σφήκες για να εντοπίσουν όσους θα έχουν κρυφθή(!!!).Η γενοκτονία όμως πρέπει να γίνη σιγά σιγά μη τυχόν και ερημωθή η γη και γεμίση με άγρια θηρία(!!!).

¨ου ζωγρήσατε απ΄αυτών πάν έμπνεον,αλλ΄ή αναθέματι αναθεματιείτε αυτούς,τον Χετταίον και Αμορραίον και Χαναναίον και Φερεζαίον και Ευαίον και Ιεβουσαίον και Γεργεσαίον,όν τρόπον ενετείλατο σοι Κύριος ο Θεός σου¨ (Δευτ.Κ΄16)

Να μην συλληφθή κανείς ζωντανός!!Σφάξτε ότι αναπνέει...λέγει Κύριος.

¨ότι πυρ εκκέκαυται εκ του θυμού μου, καυθήσεται έως Άδου κάτω,καταφάγεται γήν και τα γεννήματα αυτής,φλέξει θεμέλια όρεων.Συνάξω εις αυτούς κακά και τα βέλη μου συντελέσω εις αυτούς...οδόντας θηρίων απαποστελώ εις αυτούς μετά θυμού συρρόντων επί γήν¨ (Δευτ.ΛΒ΄22-25)

¨μεθύσω τα βέλη μου αφ΄αίματος και η μάχαιρά μου φάγεται κρέα,αφ΄αίματος τραυματιών και αιχμαλωσίας,από κεφαλής αρχοντών εχθρών¨ (Δευτ.ΛΒ΄42)

Τί να σχολιάση κανείς;

¨και εγεννήθησαν οι πεσόντες εν τη ημέρα εκείνη από ανδρός και έως γυναικός δώδεκα χιλιάδες,πάντας τους κατοικούντας Γαι πλην των κτηνών και των σκύλων...κατά πρόσταγμα Κυρίου.¨ (Ιησούς Ναυί Η΄25-27)

12.000 άνδρες και γυναίκες σκοτώνονται...κατα πρόσταγμα κύριου Γιαχβέ.

¨και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων εκδίκει την εκδίκησιν¨ (Αριθμοί ΛΑ΄1)

Τι να πει κανείς. Τα λεγόμενα του Εκδικητικού Θεού.

¨και πατάξεις τον Αμαλήκ και Ιερίμ...και εξολοθρεύσεις αυτόν και αναθεματιείς αυτόν και πάντα τα αυτού και ου φείση απ΄αυτού και αποκτενείς από ανδρός έως γυναικός και από νηπίου έως θηλάζοντος και από μόσχου έως προβάτου και από καμήλου έως όνου¨ (Βασιλειών Α.ΙΕ΄3)

Εξολόθρευσι πάντων,μηδέ εξαιρουμένων μόσχων,προβάτων,καμήλων και όνων....Ο Γιαχβέ διατάσσει μέχρι και την σφαγή ΝΗΠΙΩΝ και θηλαζόντων βρεφών(!!!)

¨διότι ΘΥΜΟΣ Κυρίου επί πάντα τα έθνη και ΟΡΓΗ επί τον αριθμόν αυτών του απολέσαι αυτούς και παραδούναι αυτούς εις ΣΦΑΓΗΝ.οι δε ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ αυτών ριφήσονται και οι νεκροί,και αναβήσεται αυτών η οσμή,και βραχήσεται τα όρη από του αίματος αυτών¨ (Ησαίας ΛΔ΄2)

Ούτε στους τραυματίες δε δείχνει έλεος ο Θεός τους.....η ατμόσφαιρα θα μυρίζη από τα πτώματα,τα βουνά θα γεμίσουν με αίματα....(!!)

¨κόψει Κύριος πάντας τους λαούς,όσοι επεστράτευσαν επί Ιερουσαλήμ τακήσονται αι σάρκες αυτών εστηκότων αυτών επί τους πόδας αυτών,και οι οφθαλμοί αυτών ρυήσονται εκ των οπών αυτών,και η γλώσσα αυτών τακήσεται εν τω στόματι αυτών¨ (Ζαχαρίας ΙΔ΄12)

Ο Γιαχβέ θα ¨κόψη¨ όλους τους λαούς....σάρκες και γλώσσες θα λιώσουν(!!) τα μάτια τους θα πεταχτούν έξω από τις κόγχες τους(!!!)

¨και πατάξω πάντας τους κατοικούντας εν τη πόλει ταύτη,τους ανθρώπους και τα κτήνη,εν θανάτω μεγάλω και αποθανούνται¨ (Ιερεμίας ΚΑ΄6)

Μανία με τα κτήνη....Και καλά οι άνθρωποι...τα ζώα τι του έφταιγαν;...ο δε θάνατος θα είναι...μεγάλος(!!!)

¨Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ.λάβε το ποτήριον του οίνου του ακράτου τούτου εκ χειρός μου και ποτιείς πάντα τα έθνη,προς α εγώ αποστέλλω σε προς αυτούς,και πίονται και εξεμούνται και εκμανήσονται από προσώπου της μαχαίρας,ης εγώ αποστέλλω ανά μέσον αυτών¨ (Ιερ.ΛΒ΄1-2)

¨ότι οργή Κυρίου εξήλθε θυμώδης,εξήλθεν οργή στρεφομένη,επ΄ασεβείς ήξει.ου μη αποστραφή οργή θυμού Κυρίου,έως ποιήσει και έως καταστήση εγχείρημα καρδίας αυτού¨ (Ιερ.ΛΖ΄23-24)

οργή....θυμός.....συνήθεις εκδηλώσεις του χριστιανικού θεού

¨Θεός ζηλωτής και ΕΚΔΙΚΩΝ Κύριος, εκδικών Κύριος μετά θυμού, εκδικών Κύριος τους υπεναντίους αυτού και εξαιρών τους εχθρούς αυτού¨ (Ναούμ Α΄2)

ζηλιάρης,εκδικητικός,θυμωμένος και δολοφόνος.....


Δεν υπάρχουν σχόλια: