Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ


Οι μήνες έτσι όπως έχουν καταγραφεί και αφορούν μόνο την Αττική είναι οι ακόλουθοι :

(των) Εκατομβαιών : σελήνη Ιουλίου
(των) Μεταγειτνιών : σελήνη Αυγούστου
(των) Βοηδρομιών : σελήνη Σεπτεμβρίου
(των) Πυανεψιών : σελήνη Οκτωβρίου
(των) Μαιμακτηριών : σελήνη Νοεμβρίου
(των) Ποσειδεών : σελήνη Δεκεμβρίου
(των) Γαμηλιών : σελήνη Ιανουαρίου
(των) Ανθεστηριών : σελήνη Φεβρουαρίου
(των) Ελαφηβολιών : σελήνη Μαρτίου
(των) Μουνιχιών : σελήνη Απριλίου
(των) Θαργηλιών : σελήνη Μαΐου
(των) Σκιροφοριών : σελήνη Ιουνίου


Σε άλλες πόλεις της Ελλάδος οι μήνες είχαν διαφορετικά ονόματα.

Δελφοί ~ Επίδαυρος ~ Ρόδος
Απελλαίος ~ Αζόσιος ~ Πάναμος (σελήνη Ιουλίου)
Βουκάτιος ~ Καρνείος ~ Κάρνειος (σελήνη Αυγούστου)
Βοαθόος ~ Προράτιος ~ Δάλιος (σελήνη Σεπτεμβρίου)
Ηραίος ~ Ερμαίος ~ Θεσμοφόριος (σελήνη Οκτωβρίου)
Δαδαφόριος ~ Γάμιος ~ Σμίνθιος (σελήνη Νοεμβρίου)
Ποιτρόπιος ~ Τέλεος ~ Διόσθυος (σελήνη Δεκεμβρίου)
Αμαλαίος ~ Ποσιδαίος ~ Θευδαίσιος (σελήνη Ιανουαρίου)
Βύσιος ~ Αρταμίτιος ~ Πεδαγείτνιος (σελήνη Φεβρουαρίου)
Θεοξένιος ~ Αριάνιος ~ Βαδρόμιος (σελήνη Μαρτίου)
Ενδυσποιτρόπιος ~ Πάναμος ~ Αρταμίτιος (σελήνη Απριλίου)
Ηράκλειος ~ Κύκλιος ~ Αγριάνιος (σελήνη Μαΐου)
Ιλαίος ~ Απελλαίος ~ Υακίνθιος (σελήνη Ιουνίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: