Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η Μεγάλη Ελλάδα γύρω στο 280 π.Χ.
Η Μεγάλη Ελλάδα γύρω στο 280 π.Χ.
Ναός δωρικού ρυθμού στον Τάραντα
Ναός δωρικού ρυθμού στον Τάραντα
Ηραίο στο Μεταπόντιο
Ηραίο στο Μεταπόντιο
Ναός στο Αγκριτζέντο
Ναός στο Αγκριτζέντο

Η Μεγάλη Ελλάδα (Μεγάλη Ελλάς, Magna Graecia στα λατινικά) ήταν η επικράτεια των διαφόρων αρχαίων Ελληνικών αποικιών στην Σικελία και νότια Ιταλία.

Κύριες πόλεις
Βιβλιογραφία

  • (fr) Pierre Wuilleumier, Tarente des Origines à la conquête romaine, De Boccard, Παρίσι, 1939
  • (en) Arthur Dale Trendall, Ερυθρόμορφα αγγεία της Νότιας Ιταλίας και Σικελίας, Παπαδήμα, Αθήνα, 1996 ISBN 960-206-373-4
  • Luca Cerchiai (u. a.): Die Griechen in Süditalien. Auf Spurensuche zwischen Neapel und Syrakus. Theiss, Stuttgart 2004, ISBN 3-8062-1845-5
  • Furio Durando (u. a.): Magna Graecia. Kunst und Kultur der Griechen in Italien. Hirmer, München 2004, ISBN 3-7774-2045-X
  • Hansgerd Hellenkemper (Hrsg.): Die neue Welt der Griechen. Antike Kunst aus Unteritalien und Sizilien. Zabern, Mainz 1998, ISBN 3-8053-2498-7
  • Mario Lazzarini: La Magna Grecia. Scorpione Editrice, Taranto 1990, 1995. ISBN 88-8099-027-6
  • Dieter Mertens: Städte und Bauten der Westgriechen. Von der Kolonisationszeit bis zur Krise um 400 vor Christus. Hirmer, München 2006, ISBN 3-7774-2755-1

Δεν υπάρχουν σχόλια: